Open Nexus od 2012 roku dostarcza sprawdzone narzędzia do przeprowadzenia oraz kontroli procesów na rynku zakupowym wśród instytucji podlegających pod Prawo Zamówień Publicznych.

Podstawowe obszary naszej działalności to: zwiększanie efektywności dokonywanych zamówień oraz wzmacnianie i poszerzanie kompetencji zakupowych zamawiających.
Sztandarowym produktem jest Platforma Przetargowa www.platformazakupowa.pl – jest to dedykowane rozwiązanie IT B2B z wieloma modułami wspierającymi zawierającymi między innymi eKatalogi. Drugim są audyty, przeglądy procesów, szkolenia i warsztaty zakupowe. Częścią trzeciego obszaru jest misja konsolidacji środowiska osób zajmujących się zawodowo zakupami zarówno kupców jak i dostawców poprzez m.in. edukację, publikacje poradników i warsztaty oraz nastawienie na ciągłe doskonalenie i adaptowanie najnowszych rozwiązań nakierowanych na optymalizację zakupów.

Dzięki naszym rozwiązaniom organizacje zyskują nowe możliwości w zakresie pozyskiwania dostawców, oszczędności czasu w komunikacji z dostawcami i klientami wewnętrznymi (jedno środowisko), możliwość zastosowania dogrywki (aukcji elektronicznej), automatyczną raportowalność i przejrzystość oraz całościowe ułożenie procesu zakupów.

Zalety Platformy Zakupowej to minimalne koszty i pracochłonność uruchomienia (dzięki wykorzystaniu technologii SaaS), odczuwalne korzyści stosowania dla kupca już po tygodniu od rozpoczęcia współpracy oraz szybki zwrot z inwestycji. Produkt obejmuje zarówno oprogramowanie jak również opiekę naszego Centrum Wsparcia Klienta np. w zakresie pozyskiwania, aktywizacji i obsługi dostawców.

 

NASZ ZESPÓŁ

Z naszych usług korzystają firmy i instytucje o zróżnicowanej wielkości, formie i obszarze działania. Są to zarówno średniej wielkości jak i duże organizacje – w tym instytucje publiczne (np. gminy, komendy, zakłady komunalne). Klientami są firmy z takich branż jak elektryczna, motoryzacyjna, meblarska, usługowa, farmaceutyczna, budowlana, FMCG i wiele innych. Jest to dowód na to, że nasze usługi po odpowiednim dostosowaniu mają charakter uniwersalny i przynoszą wymierną wartość większości organizacji.

 

Grzegorz Klimarczyk

Grzegorz Klimarczyk

Prezes Zarządu

Zdobywał doświadczenie w logistyce i zakupach. Od 2009 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Open Nexus Sp. z o.o. Prowadził dotychczas ponad 100 projektów optymalizacyjnych w firmach prywatnych oraz sektorze zamówień publicznych i jest redaktorem dwóch poradników zakupowych, w tym ostatniego “Klucz do zakupów w firmie”.  Obecnie pracuje nad poradnikiem dla zamówień publicznych.

Zygmunt Kopacz

Zygmunt Kopacz

Pełnomocnik Zarządu

Posiada 8-letnie doświadczenie w zakupach i logistyce. Karierę rozpoczął w przemyśle stoczniowym. Realizował projekty optymalizacji kosztów zakupów i organizacji Działu Zamówień w przemyśle ciężkim, motoryzacyjnym i bankowym. Wdrożył z sukcesem platformy zakupowe w ponad 100 przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych. Opracował i ocenił dzięsiątki regulaminów zamówień do progów.

Michał Masadyński

Michał Masadyński

Dyrektor operacyjny

Ekspert w zakresie optymalizacji procesów operacyjnych spółek. Menedżer w firmach produkcyjnych. Audytor procesów produkcyjnych i zakupowych. 

Katarzyna Masadyńska

Katarzyna Masadyńska

Kierownik Biura Zarządu

Z firmą Open Nexus związana od 2010 r. Odpowiedzialna za organizację pracy biura zarządu oraz HR. Socjolog, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jędrzej Michałek

Jędrzej Michałek

Project Manager

Zajmuje się procesami wdrażania nowych klientów oraz usprawnia procesy zachodzące pomiędzy działami w firmie po wdrożeniu.  Dba o prawidłowe wdrożenie oraz o działanie klienta na platformie zakupowej.

Dominika Sęk

Dominika Sęk

Lider Zespołu Centrum Wsparcia Klienta

Pracuje z zamawiającymi z wielu instytucji podlegających pod Prawo Zamówień Publicznych, a  także z kupcami z firm prywatnych. Zajmuje się koordynacją oraz organizacją pracy biura.