Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

To oni dla Was piszą

Poznaj naszych autorów

PRZETARGowa.pl to branżowy magazyn, skierowany do osób poszukujących efektywnych rozwiązań podczas procedowania postępowań przetargowych. Nasi czytelnicy to Zamawiający oraz Wykonawcy. Jesteśmy źródłem inspiracji i przewodnikiem dla praktyków zamówień publicznych. Poznaj naszych autorów, którzy wspierają nas w tym przedsięwzięciu.

Lista autorów

Authors

 • Adam Dziadas

  Na co dzień mierzę się z wyzwaniami związanymi z nowym Prawem Zamówień Publicznych. Od 6 lat z ramienia Przetargowa.pl wspieram Zamawiających w ich codzienności. Pod opieką mam kilkuset specjalistów.

  View all posts
 • Agata Brataniec

  facylitatorka i trenerka biznesu, menedżer z ponad 15-letnim doświadczeniem.

  View all posts
 • Agnieszka Maruda-Sperczak

  trenerka biznesu, mówczyni inspiracyjna i motywacyjna, mentorka, konsultantka i praktyk biznesu, jedyna trenerka Instant Influence w Polsce. Na co dzień występuje na scenie mówiąc o motywacji, komunikacji, zmianach, sprzedaży, budowaniu relacji, rozwiewa mity z nimi związane. Chętnie dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem, co znajduje odzwierciedlenie w licznych szkoleniach, publikacjach i udzielonych wywiadach.

  View all posts
 • Agnieszka Piątkowska

  absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego, Bradford University (International Business Management) oraz SGH, międzynarodowy ekspert ds. rekrutacji posiadający ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami rekrutacyjnymi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej dla globalnych organizacji. Partner w międzynarodowej firmie rekrutacyjno-szkoleniowej Big Fish specjalizującej się w obszarze procurement & supply chain, ekspert Polskiego Forum HR z zakresu rekrutacji permanentnej, autorka książek: „Zarządzanie karierą w zakupach” i „Zarządzanie karierą i zawodowa zmiana w zakupach”.

  View all posts
 • Agnieszka Sadowska

  Prawnik w Grupie Masovia sp. z o.o. specjalizująca się w prawie zamówień publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze zarówno zamawiających jak i wykonawców

  View all posts
 • Andrzej Łukaszewicz

  Szkoleniowiec i prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych: Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Zamówienia Publiczne)

  View all posts
 • Andrzej Malinowski

  absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych, b. Poseł na Sejm RP, członek Rządu RP, organizator pierwszego Ministerstwa Gospodarki oraz Sekretarz Stanu. Od 2001 roku Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, skupiającej ponad 19 000 przedsiębiorstw, zatrudniających przeszło 5 milionów pracowników. Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego w latach 2019 – 2020. Reprezentant Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). Członek B20, ekskluzywnej, specjalnej grupy ekspertów ekonomicznych przygotowujących corocznie rekomendacje gospodarcze na szczyt państw G20.

  View all posts
 • Andrzej Nowakowski

  Przez ostatnie jedenaście lat, od grudnia 2010 r. jest prezydentem Płocka. Z samorządem związany jest od wielu lat, w latach 2002 - 2007 r. był Radnym Miasta Płocka, zasiadał w Komisji Skarbu i Budżetu. W latach 2007-2010 sprawował mandat Posła na Sejm RP, był członkiem dwóch Komisji: Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz do spraw Unii Europejskiej. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie studia menedżerskie Executive MBA BCC, prowadzone przez Business Centre Club we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów, Uniwersytetem Gdańskim oraz RSM Erasmus University.

  View all posts
 • Andrzej Porawski

  działacz samorządowy związany z Poznaniem, wieloletni Dyrektor Biura Związku Miast Polskich. Od wielu lat zaangażowany w problematykę samorządową; (1989–1991) działacz ruchu Komitetów Obywatelskich; (od 1995) zaangażowany w działalność Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), (2002–2006) członek Komisji Instytucjonalnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE) przy Radzie Europy, także członek: Rady Statystyki, Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (GKU-A) i Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie.

  View all posts
 • Andrzej Raszkowski

  profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ekonomista, trener biznesu, doradca strategiczny, wykładowca na studiach Executive MBA, Guest Professor HTW Dresden. Ekspert PwC Polska (Public Sector & Infrastructure). Posiada wieloletnią praktykę w obszarze usług konsultingowych, m.in. strategie rozwoju samorządów, programy rewitalizacji, studia wykonalności, raporty badawcze, projekty doradcze, szkolenia. Współpraca m.in. z PwC Polska, Kantar Millward Brown, Aviva, Asseco Poland, BNY Mellon, NobleProg, NetworkedAssets, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego, PM Group, Mediator Group, Wroconsult, Fundacją Razem oraz ponad 60 samorządami. Ekspert ds. oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków europejskich Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

  View all posts
 • Andrzej Zawistowski

  Senior International Manager z udokumentowanym trzydziestoletnim doświadczeniem pracy w środowiskach międzynarodowych, tworzący i efektywnie zarządzający zespołami ds. logistyki, dystrybucji, zakupów oraz strategicznych stosunków z dostawcami, na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz globalnym. Pracując ponad 13 lat w jednym z największych światowych koncernów tytoniowych, stworzył od podstaw organizację odpowiedzialną za zarządzanie łańcuchem dostaw w zakładzie produkcyjnym w Polsce, a następnie w centrali koncernu był odpowiedzialny za globalne zakupy w obszarze nieprodukcyjnym.

  View all posts
 • Aneta Pałka

  doktorantka językoznawstwa w IJP PAN w Krakowie. Praktyk w zakresie zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. W firmie Open Nexus Sp. z o.o. wspiera zamawiających w procesie elektronizacji zamówień publicznych.

  View all posts
 • Anna Brodziak - Cisak

  Sekretarz Gminy Wołów, doświadczony samorządowiec i menedżer, od wielu lat związana z zarządzaniem publicznymi jednostkami służby zdrowia, coach. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów doktoranckich na tymże Wydziale. Ukończyła studia MBA w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

  View all posts
 • Artur Janecki

  Jestem pasjonatem technologii i zaawansowanej automatyzacji procesów biznesowych. Moje doświadczenie jako Specjalista Techniczny obejmuje szeroki zakres obszarów, w tym integrację danych, no-code, automatyzację procesów, automatyzację marketingu, optymalizację procesów, projektowanie procesów biznesowych, doskonalenie procesów, bezpieczeństwo informacji i BPMN. Aktywnie uczestniczę w procesie digitalizacji przetargów i rozwoju platformazakupowa.pl, asystentos.pl i przetargos.pl. Dążę do stałego samorozwoju i wykorzystywania nowych technologii do rozwiązywania skomplikowanych problemów biznesowych.

  View all posts
 • Bartłomiej Mazur

  Radca prawny, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, w szczególności od strony Wykonawców. W obszarze jego zainteresowań leżą m.in. weryfikacja dokumentacji przetargowej pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu, wnoszenie pytań do Zamawiających oraz sporządzanie odwołań do KIO. Zajmuje się także prawem cywilnym, prawem inwestycji budowlanych, obsługą przedsiębiorców oraz obsługą sądową jednostek samorządu terytorialnego.

  View all posts
 • Bartłomiej Wachta

  Radca prawny, wspólnik w kancelarii Maruta Wachta sp.j. Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, pełnomocnik stale występujący przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalista w obszarze prawa nowych technologii. Posiada ponad 20 – letnie doświadczenie w kontraktach IT, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wykładowca m.in. dla: Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, prelegent na licznych konferencjach i wydarzeniach branżowych. Z ramienia Izby Gospodarki Elektronicznej bierze udział w pracach zespołu tworzącego nowe rekomendacje dotyczące zamówień publicznych na systemy informatyczne.

  View all posts
 • Dariusz Koba

  Prawnik, absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Jako pierwszy Dyrektor Zespołu Szkoleń i Promocji Urzędu Zamówień Publicznych był odpowiedzialny za szkolenia dla trenerów i arbitrów. Były ekspert ds. zamówień publicznych w Gminie Warszawa Centrum. Współzałożyciel, prezes zarządu spółek: Centrum Zamówień Publicznych oraz Forum Edukacyjne Centrum Zamówień Publicznych

  View all posts
 • Dominika Sęk
 • Eliza Grodzka

  prawnik, partner w kancelarii MCM Legal, posiadający wieloletnie doświadczenie z zakresu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wspiera zamawiających publicznych w procesie przygotowania oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia. Pracuje także z przedsiębiorcami, w szczególności z branży zbrojeniowej, usługowej, medycznej oraz budowlanej, w procesie ubiegania się o zamówienie publiczne. Wielokrotnie występowała w charakterze pełnomocnika w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Z sukcesami doradza przy udzielaniu zamówień współfinansowanych ze środków UE.

  View all posts
 • Ewa Łuszczewska

  radca prawny, specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego

  View all posts
 • Eryk Brodnicki

  EMBA, Prezes zarządu Centrum Audytu Bezpieczeństwa Sp. z o.o., wieloletni Inspektor Ochrony Danych w sektorze publicznym i branży prywatnej, ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, członek stowarzyszenia ACFE Polska #183, audytor wiodący SZBI wg ISO 27001 i Approved Whistleblowing Compliance Officer. Jest autorem kilkunastu publikacji i prelegentem na wielu wydarzeniach o charakterze krajowym i międzynarodowym.

  View all posts
 • Grzegorz Bebłowski

  Właściciel Kancelarii Doradztwa Zamówień Publicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z zamówieniami związany od 2007 roku. Laureat Kryształów Przetargów Publicznych 2015. Autor projektów nowelizacji ustawy wraz z uzasadnieniem o zmianie ustawy, o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – w zakresie rejestru umów, oraz konsultant i uczestnik procesu legislacyjnego tej ustawy. Pełnomocnik Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. Konsultant ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych. Wyróżniony medalem okolicznościowym z okazji XXX-lecia powstania Związku Gmin Pomorski.

  View all posts
 • Grzegorz Mazurek

  Mec. Grzegorz Mazurek – adwokat i radca prawny – www.kancelariamazurek.pl. Obecnie członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej w latach 2007-2009, arbiter i obserwator z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007. Praktykę zamówień publicznych zdobywał również jako sekretarz i przewodniczący komisji przetargowej. Wykładowca Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, SGGW. Posiada praktyczne doświadczenia na wszelkich rodzajach postępowań przetargowych oraz prowadzi postępowania sądowe – gospodarcze, cywilne (należyte wykonanie umów), karne i z zakresu dyscypliny finansów publicznych – dotyczące wydatkowania środków publicznych.

  View all posts
 • Grzegorz Karwatowicz

  prawnik, specjalizuje się w prawie kontraktów publicznych (PZP, PPP, koncesje), finansach publicznych, pomocy publicznej oraz funduszach unijnych, w szczególności w problematyce kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach, korektach finansowych i zagadnieniach związanych z procedurą zwrotu środków unijnych, a także kompleksowym wsparciu dużych projektów infrastrukturalnych. Prowadzi praktyczne szkolenia dla urzędników, beneficjentów funduszy unijnych oraz pracowników organów i instytucji kontroli.

  View all posts
 • Grzegorz Klimarczyk

  Ekspert w obszarze zakupów biznesowych i elektronizacji zamówień publicznych. Autor licznych poradników dostępnych m. in. na empik.com. W Open Nexus Sp. z o.o. pełni funkcję Prezesa Zarządu od 2009. Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga.

  View all posts
 • Hubert Nowak

  radca prawny, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizujący się w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych, środkach unijnych, prawie gospodarczym i handlowym. Od 15 grudnia 2016 r. powołany na stanowisko Wiceprezesa UZP. Od dnia 14 września 2018 r. pełniący obowiązki Prezesa Urzędu. Z dniem 18 grudnia 2018r. powołany na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wcześniej od 2009r. równolegle właściciel Kancelarii Prawnej, członek organów spółek kapitałowych, Prezes firmy konsultingowej w zakresie przygotowania inwestycji infrastrukturalnych oraz współwłaściciel firmy z branży projektowania i nadzorów budowlanych. W swojej ścieżce zawodowej kontrolował, przygotowywał i prowadził postępowania o zamówienia publiczne, dokonywał ich audytów, reprezentował w sprawach odwołań, skarg przed SO oraz prowadził sprawy sądowe w zakresie sporów związanych z realizacją umów o zamówienia publiczne. Reprezentował także beneficjentów środków UE w sprawach korekt przed WSA. Wykładowca akademicki oraz autor zamkniętych szkoleń z zakresu zamówień publicznych. W latach 2005-2007 atestator z listy Prezesa UZP. Współautor publikacji z zakresu zamówień publicznych.

  View all posts
 • Izabela Nowak

  Dyrektor Działu Gwarancji Ubezpieczeniowych UNIQA

  View all posts
 • Jacek Liput

  radca prawny, szef praktyki prawa zamówień publicznych w kancelarii Gawroński & Partners

  View all posts
 • Jędrzej Anuszkiewicz-Michałek
 • Joanna Dudka

  specjalista ds. zamówień publicznych. Doradza wykonawcom oraz zamawiającym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

  View all posts
 • Joanna Marczewska

  prawnik, specjalizuje się w dziedzinie zamówień publicznych, posiada ponad 10 -letnie doświadczenie, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS oraz podyplomowego studium zamówień publicznych Szkoły Głównej Handlowej, członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

  View all posts
 • Joanna Olejniczak
 • Joanna Pomagruk

  mediator ds. rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, społecznych, pracowniczych oraz karnych i nieletnich przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, trener w zakresie rozwiązywania konfliktów, komunikacji, współpracy i mediacji. Jako właściciel Kancelarii Mediacyjnej, w swoim portfolio oferuje sądowe oraz pozasądowe posiedzenia mediacyjne, szkolenia z zakresu zarządzania konfliktem, komunikacji, współpracy oraz mediacji, skierowane do wszystkich grup zawodowych.

  View all posts
 • Jolanta Szymańska

  absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Od ponad 11 lat zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej i ekologicznych rozwiązań dla Klientów biznesowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

  View all posts
 • Justyna Grabkowska

  związana z negocjacjami od ponad 20 lat, podczas których poznawała ich pełne spektrum teoretyczne i praktyczne. Swoją przygodę z negocjacjami rozpoczęła podczas studiów w Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim, będąc jednocześnie studentką Wydziału Prawa i Administracji tej uczelni. Pogłębiała wiedzę o negocjacjach i mediacjach w trakcie stypendium na Uniwersytecie Floryda, gdzie ukończyła LL.M (Master of Laws) w dziedzinie prawa porównawczego, pracując jednocześnie jako research assistant prof. Stuarta R. Cohna. Zgodnie z prawem Stanu Floryda zdobyła uprawnienia mediatora certyfikowanego w sprawach cywilnych. Studiowała również na podyplomowych studiach Dyplomacji w Collegium Civitas w Warszawie.

  View all posts
 • Justyna Jaworska - Pietraszko

  Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  View all posts
 • Kamil Magier

  radca prawny, partner w Magier Sterniczuk Zwolińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p.

  View all posts
 • Kamila Mizeracka

  ponad 15 lat doświadczenia w zamówieniach publicznych, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. Przewodnicząca Grupy Legislacyjnej oraz Grupy IT w tymże Stowarzyszeniu, właścicielka Kancelarii wspierającej zarówno zamawiających jak i wykonawców, trener z zakresu prawa zamówień publicznych.

  View all posts
 • Karolina Swoboda - Bosak

  prawnik, specjalista zamówień publicznych.

  View all posts
 • Katarzyna Tomczyk

  Radca prawny, posiada bogate doświadczenie z zakresu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Kompleksowo wspiera zamawiających w procesie przygotowania i realizacji zamówień publicznych. Posiada praktyczne doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji przetargowych, ze szczególnym uwzględnieniem umów oraz opiniowaniu postępowań w oparciu o środki pochodzące z funduszy unijnych. Doradza także wykonawcom z różnych branż na wszystkich etapach postępowania.

  View all posts
 • Kinga Kalitka

  Kierownik Zespołu Obsługi Klienta PFPK Sp. z o.o. Na co dzień mierzy się z wyzwaniami z zakresu ułatwienia przedsiębiorcom dostępu do finansowania zewnętrznego. Ostatnio ze wskazaniem na zabezpieczenia przetargowe w ramach Ustawy PZP.

  View all posts
 • Kinga Ludwikowska

  Z Open Nexus związana od 2018 roku. Przygodę ze światem zamówień publicznych zaczęła jako trener z platformy zakupowej i prawa zamówień publicznych. Następnie, jako wsparcie od podpisów i marketing na PRZETARGowa.pl. Specjalistka od weryfikacji plików beznadziejnych. Lubi wspierać wykonawców i pokazywać dobre praktyki elektronicznego podpisywania. Autorka pierwszej na rynku zamówień pigułki wiedzy o podpisie zaufanym i osobistym.

  View all posts
 • Kinga Ławniczak

  Radca Prawny Kinga Ławniczak prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu, praktyk specjalizujący się w zamówieniach publicznych od 1996 roku, szkoleniowiec, biegły, autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych, współpracuje z kilkoma ośrodkami szkoleniowymi na terenie całego kraju w tym z Kancelarią Prawną Mediator. Prowadziła zajęcia na podyplomowych Studiach z zakresu zamówień publicznych na Politechnice Poznańskiej (11 edycji). Ma praktykę w występowaniu przed KIO, a także w reprezentowaniu w postępowaniu skargowym przed SO. Jak jedyna zaskarżyła ustawę o zamówieniach publicznych do Trybunału Konstytucyjnego.

  View all posts
 • Łukasz Laszczyński

  prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

  View all posts
 • Magdalena Mrówka

  Wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych zarówno od strony Zamawiającego, jak i również Wykonawcy, szczególnie w sektorze służby zdrowia i branży medycznej. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy zamówień publicznych, pełni funkcję biegłego sądowego w dziedzinie zamówień publicznych przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.

  View all posts
 • Marek Sterniczuk

  radca prawny w Magier Sterniczuk Zwolińska Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska. Ekspert z zakresu prawa gospodarczego i zakupów. Od kilkunastu lat specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym dla biznesu, zarówno jako doradca zewnętrzny, jak i prawnik wewnętrzny (in-house). W centrum jego zainteresowań znajduje się proces zakupowy, przede wszystkim dokonywany z zastosowaniem przepisów właściwych dla zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. W swojej karierze zawodowej reprezentował klientów uczestniczących w jednych z największych przetargów w Polsce, w tym wielokrotnie reprezentował strony przed Krajową Izbą Odwoławczą.

  View all posts
 • Magdalena Swornowska-Sajniak

  Wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych od strony zamawiającego. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Z Open Nexus związana od 2021 r., wspiera i doradza zarówno zamawiającym jak i wykonawcom w zakresie merytorycznym związanym z procedurą udzielania zamówień publicznych. Członek zespołu projektowego narzędzia asystentOS - systemu wspierającego zamawiających w procesie udzielania zamówień publicznych, począwszy od planowania zamówień.

  View all posts
 • Marek Szymaniak

  dziennikarz i reporter, publikował m.in. w “Dużym Formacie” i magazynie “Pismo”. Jest laureatem nagrody za reportaż prasowy Festiwalu Wrażliwego, finalistą konkursu stypendialnego Fundacji “Herodot” im. Ryszarda Kapuścińskiego oraz Nagrody “Newsweeka” im. Teresy Torańskiej m.in. za debiutancką książkę “Urobieni. Reportaże o pracy”.

  View all posts
 • Marzena Kopacka-Biculewicz

  założycielka firmy VI LEGIS, Marzena Kopacka – Biculewicz to ekspert zamówień publicznych, oferująca szkolenia, warsztaty, doradztwo, konsultacje. Swoją działalność opiera na wieloletnim doświadczeniu, niekonwencjonalnym, holistycznym podejściu oraz najwyższej jakości świadczonych usług.

  View all posts
 • Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz

  radca prawny, trener i menedżer, specjalizuje się w zamówieniach publicznych i PPP. Skąd zainteresowanie zarządzaniem? Jest absolwentką Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Akademii Zarządzania w KSAP, przez kilka lat kierowała działem prawnym w Departamencie PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Z zaangażowaniem szerzy wiedzę prowadząc szkolenia, jest też pełnomocnikiem zamawiających i wykonawców przed KIO. Prowadzi kancelarię TURCUS LEGAL, którą można znaleźć pod adresem turcus.pl i w mediach społecznościowych.

  View all posts
 • Małgorzata Filipek-Orwat

  Doświadczony ekspert i fachowiec, wieloletni praktyk w dziedzinie: przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Autorka i prowadząca warsztaty oraz szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne m.in. dla kandydatów aplikantów radców prawnych, notariuszy, audytorów sądów, prokuratur, pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz członków OSKZP, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów wydatkujących środki publiczne.

  View all posts
 • Mateusz Bartosiewicz

  Doradca ds. Zamówień Publicznych oraz Trener w Open Nexus Sp. z o.o. Wdrożył platformę zakupową w ponad 100 jednostkach podległych pod Pzp. Konsultant w zakresie zmian regulaminów zakupowych do 130 tys. zł. Wykładowca m.in. studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, seminariów dla Związku Gmin Pomorskich oraz Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich

  View all posts
 • Michał Tabor
 • Michał Kiesiński

  Radca Prawny, Kancelaria Prawna ProLegis – od kilkunastu lat specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, początkowo pracował jako Główny specjalista ds. zamówień publicznych, następnie przez wiele lat jako Dyrektor kierował działem odpowiedzialnym za procedury zamówień publicznych w dużej instytucji finansowej. Aktualnie kieruje praktyką zamówień publicznych w Kancelarii Prawnej ProLegis. Autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, prelegent na wielu konferencjach i sympozjach oraz szkoleniowiec.

  View all posts
 • Michał Trybusz

  Rzecznik Prasowy Urzędu Zamówień Publicznych.

  View all posts
 • Monika Tecław

  pasjonat zamówień publicznych. Przeczytała niemalże wszystkie komentarze i nadal żyje. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, kilka studiów podyplomowych. Szkoli, pomaga, wspiera, tłumaczy Pzp i wyjaśnia.

  View all posts
 • Monika Zwolińska

  radca prawny w Magier Sterniczuk Zwolińska Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska. Ekspert z zakresu prawa gospodarczego i zakupów. Od kilkunastu lat specjalizuje się w kompleksowej obsłudze klientów w realizacji procesów zakupowych, zarówno w postaci zamówień publicznych, jak i zakupów komercyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. W swojej karierze zawodowej prowadziła jedne z największych przetargów w Polsce, w tym objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

  View all posts
 • Paulina Sawicka

  associate z kancelarii DWF Polska Jamka sp.k., specjalizująca się w doradztwie prawnym w zakresie prawa zamówień publicznych oraz realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

  View all posts
 • Paulina Skórzewska

  prawnik, aplikant radcowski, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz prawie cywilnym, posiada doświadczenie w obsłudze prawnej projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

  View all posts
 • Paweł Trojan

  Prezes Zarządu Grupy Masovia Sp. z o.o. prawnik z wieloletnim doświadczeniem procesowym, specjalizujący się w prawnej oraz organizacyjnej obsłudze budowlanego procesu inwestycyjnego, w prawie zamówień publicznych, obsłudze spółek prawa handlowego, nieruchomościach oraz prawie nowych technologii. W swojej karierze pełnił funkcję członka organów nadzorczych i zarządzających spółek kapitałowych, był także specjalistą w Departamencie Kontroli Doraźnej UZP. Od 2010 r. do 2020r. członek KIO, pełniący funkcję Prezesa Izby w latach 2013–2016. Autor dziesiątek publikacji z zakresu zamówień publicznych

  View all posts
 • Piotr Mazuro

  adwokat, współzałożyciel Kancelarii MCM LEGAL i jej Partner. Wspiera zamawiających publicznych oraz przedsiębiorców z branży projektowej i budowlanej w skomplikowanych projektach infrastrukturalnych na terenie całego kraju oraz sporach sądowych z nimi związanymi. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej projektów realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC oraz współfinansowanych ze środków unijnych. Wielokrotnie występował w charakterze pełnomocnika w postępowaniach odwoławczych przed Zespołami Arbitrów oraz Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Ponadto, reprezentuje klientów w sprawach karnych, w szczególności w sprawach karnych gospodarczych.

  View all posts
 • Piotr Skawiński

  zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców współpracujących z Kancelarią Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro. Wspiera klientów w procedurach związanych z pozyskiwaniem zamówień publicznych. Reprezentuje ich także przez przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

  View all posts
 • Przemysław Krawętkowski

  specjalista zamówień publicznych, trener, konsultant, wspiera Open Nexus w procesie elektronizacji zamówień publicznych i prawidłowego stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

  View all posts
 • Przemysław Szlegier

  radca prawny zajmujący się obsługą przedsiębiorców w obszarach: zamówienia publiczne, prawo korporacyjne, kontraktowe, autorskie i uczciwej konkurencji; postępowania cywilne (gospodarcze) i administracyjne.

  View all posts
 • Rafał Jaworski

  prawnik, od lat związany ze środowiskiem wielkopolskich organizacji pozarządowych. Absolwent studiów podyplomowych „Konsultant zamówień publicznych”. Aktualnie zaangażowany w działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Poznaniu, gdzie zajmuje się doradztwem biznesowym oraz obsługą prawną podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz promocją i wdrażaniem społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

  View all posts
 • Wojciech Bulsa

  aplikant radcowski, świadczy pomoc prawną Zamawiającym i Wykonawcom z branży budowlanej i energetycznej, na każdym etapie postępowania przetargowego oraz realizacji udzielonych w następstwie zamówień. Specjalizuje się w złożonych strukturach podmiotowych po stronie Wykonawcy, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej projektów realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC oraz współfinansowanych ze środków unijnych. Wspiera także klientów Kancelarii w zakresie szeroko rozumianych inwestycji kapitałowych.

  View all posts
 • Zuzanna Lecyk

  specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym. Angażuje się w obsługę klientów indywidualnych oraz obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego. Zajmuje się także prawem zamówień publicznych.

  View all posts
 • Zygmunt Kopacz

  Na co dzień jestem trenerem w dziedzinie zamówień publicznych w Open Nexus oraz przetargowa.pl

  View all posts