Lista wszystkich autorów

PRZETARGowa.pl to branżowy magazyn, skierowany do osób poszukujących efektywnych rozwiązań podczas procedowania postępowań przetargowych. Nasi czytelnicy to Zamawiający oraz Wykonawcy. Jesteśmy źródłem inspiracji i przewodnikiem dla praktyków zamówień publicznych. Poznaj naszych autorów, którzy wspierają nas w tym przedsięwzięciu.

Poznaj naszych autorów, którzy współtworzą Czasopismo PRZETARGowa.pl

Autorzy

 • Na co dzień mierzę się z wyzwaniami związanymi z nowym Prawem Zamówień Publicznych. Od 6 lat z ramienia Przetargowa.pl wspieram Zamawiających w ich codzienności. Pod opieką mam kilkuset specjalistów.

 • trenerka biznesu, mówczyni inspiracyjna i motywacyjna, mentorka, konsultantka i praktyk biznesu, jedyna trenerka Instant Influence w Polsce. Na co dzień występuje na scenie mówiąc o motywacji, komunikacji, zmianach, sprzedaży, budowaniu relacji, rozwiewa mity z nimi związane. Chętnie dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem, co znajduje odzwierciedlenie w licznych szkoleniach, publikacjach i udzielonych wywiadach

 • absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego, Bradford University (International Business Management) oraz SGH, międzynarodowy ekspert ds. rekrutacji posiadający ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami rekrutacyjnymi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej dla globalnych organizacji. Partner w międzynarodowej firmie rekrutacyjno-szkoleniowej Big Fish specjalizującej się w obszarze procurement & supply chain, ekspert Polskiego Forum HR z zakresu rekrutacji permanentnej, autorka książek: „Zarządzanie karierą w zakupach” i „Zarządzanie karierą i zawodowa zmiana w zakupach”.

 • od kilkunastu lat funkcjonujący w systemie zamówień publicznych zajmuje się przygotowaniem, prowadzenie postępwoań i doradztwem w zakresie zamówień publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, a także wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy. Współpracuje z Open Nexus Sp. z o.o. w charakterze trenera.

 • Radca prawny, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, w szczególności od strony Wykonawców. W obszarze jego zainteresowań leżą m.in. weryfikacja dokumentacji przetargowej pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu, wnoszenie pytań do Zamawiających oraz sporządzanie odwołań do KIO. Zajmuje się także prawem cywilnym, prawem inwestycji budowlanych, obsługą przedsiębiorców oraz obsługą sądową jednostek samorządu terytorialnego.

 • prawnik, partner w kancelarii MCM Legal, posiadający wieloletnie doświadczenie z zakresu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wspiera zamawiających publicznych w procesie przygotowania oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia. Pracuje także z przedsiębiorcami, w szczególności z branży zbrojeniowej, usługowej, medycznej oraz budowlanej, w procesie ubiegania się o zamówienie publiczne. Wielokrotnie występowała w charakterze pełnomocnika w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Z sukcesami doradza przy udzielaniu zamówień współfinansowanych ze środków UE.

 • radca prawny, specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego

 • Ekspert w obszarze zakupów biznesowych i elektronizacji zamówień publicznych. Autor licznych poradników dostępnych m. in. na empik.com. W Open Nexus Sp. z o.o. pełni funkcję Prezesa Zarządu od 2009. Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga.

 • specjalista ds. zamówień publicznych. Doradza wykonawcom oraz zamawiającym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • prawnik, specjalizuje się w dziedzinie zamówień publicznych, posiada ponad 10 -letnie doświadczenie, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS oraz podyplomowego studium zamówień publicznych Szkoły Głównej Handlowej, członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

 • mediator ds. rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, społecznych, pracowniczych oraz karnych i nieletnich przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, trener w zakresie rozwiązywania konfliktów, komunikacji, współpracy i mediacji. Jako właściciel Kancelarii Mediacyjnej, w swoim portfolio oferuje sądowe oraz pozasądowe posiedzenia mediacyjne, szkolenia z zakresu zarządzania konfliktem, komunikacji, współpracy oraz mediacji, skierowane do wszystkich grup zawodowych.

 • absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Od ponad 11 lat zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej i ekologicznych rozwiązań dla Klientów biznesowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • związana z negocjacjami od ponad 20 lat, podczas których poznawała ich pełne spektrum teoretyczne i praktyczne. Swoją przygodę z negocjacjami rozpoczęła podczas studiów w Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim, będąc jednocześnie studentką Wydziału Prawa i Administracji tej uczelni. Pogłębiała wiedzę o negocjacjach i mediacjach w trakcie stypendium na Uniwersytecie Floryda, gdzie ukończyła LL.M (Master of Laws) w dziedzinie prawa porównawczego, pracując jednocześnie jako research assistant prof. Stuarta R. Cohna. Zgodnie z prawem Stanu Floryda zdobyła uprawnienia mediatora certyfikowanego w sprawach cywilnych. Studiowała również na podyplomowych studiach Dyplomacji w Collegium Civitas w Warszawie.

 • Radca prawny, posiada bogate doświadczenie z zakresu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Kompleksowo wspiera zamawiających w procesie przygotowania i realizacji zamówień publicznych. Posiada praktyczne doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji przetargowych, ze szczególnym uwzględnieniem umów oraz opiniowaniu postępowań w oparciu o środki pochodzące z funduszy unijnych. Doradza także wykonawcom z różnych branż na wszystkich etapach postępowania.

 • prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

 • Wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych zarówno od strony Zamawiającego, jak i również Wykonawcy, szczególnie w sektorze służby zdrowia i branży medycznej. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy zamówień publicznych, pełni funkcję biegłego sądowego w dziedzinie zamówień publicznych przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.

 • Doradca ds. Zamówień Publicznych oraz Trener w Open Nexus Sp. z o.o. Wdrożył platformę zakupową w ponad 100 jednostkach podległych pod Pzp. Konsultant w zakresie zmian regulaminów zakupowych do 30 tys. EURO.

 • Radca Prawny, Kancelaria Prawna ProLegis – od kilkunastu lat specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, początkowo pracował jako Główny specjalista ds. zamówień publicznych, następnie przez wiele lat jako Dyrektor kierował działem odpowiedzialnym za procedury zamówień publicznych w dużej instytucji finansowej. Aktualnie kieruje praktyką zamówień publicznych w Kancelarii Prawnej ProLegis. Autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, prelegent na wielu konferencjach i sympozjach oraz szkoleniowiec.

 • associate z kancelarii DWF Polska Jamka sp.k., specjalizująca się w doradztwie prawnym w zakresie prawa zamówień publicznych oraz realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

 • prawnik, aplikant radcowski, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz prawie cywilnym, posiada doświadczenie w obsłudze prawnej projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

 • Prezes Zarządu Grupy Masovia Sp. z o.o. prawnik z wieloletnim doświadczeniem procesowym, specjalizujący się w prawnej oraz organizacyjnej obsłudze budowlanego procesu inwestycyjnego, w prawie zamówień publicznych, obsłudze spółek prawa handlowego, nieruchomościach oraz prawie nowych technologii. W swojej karierze pełnił funkcję członka organów nadzorczych i zarządzających spółek kapitałowych, był także specjalistą w Departamencie Kontroli Doraźnej UZP. Od 2010 r. do 2020r. członek KIO, pełniący funkcję Prezesa Izby w latach 2013–2016. Autor dziesiątek publikacji z zakresu zamówień publicznych

 • adwokat, współzałożyciel Kancelarii MCM LEGAL i jej Partner. Wspiera zamawiających publicznych oraz przedsiębiorców z branży projektowej i budowlanej w skomplikowanych projektach infrastrukturalnych na terenie całego kraju oraz sporach sądowych z nimi związanymi. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej projektów realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC oraz współfinansowanych ze środków unijnych. Wielokrotnie występował w charakterze pełnomocnika w postępowaniach odwoławczych przed Zespołami Arbitrów oraz Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Ponadto, reprezentuje klientów w sprawach karnych, w szczególności w sprawach karnych gospodarczych.

 • zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców współpracujących z Kancelarią Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro. Wspiera klientów w procedurach związanych z pozyskiwaniem zamówień publicznych. Reprezentuje ich także przez przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

 • radca prawny zajmujący się obsługą przedsiębiorców w obszarach: zamówienia publiczne, prawo korporacyjne, kontraktowe, autorskie i uczciwej konkurencji; postępowania cywilne (gospodarcze) i administracyjne.

 • aplikant radcowski, świadczy pomoc prawną Zamawiającym i Wykonawcom z branży budowlanej i energetycznej, na każdym etapie postępowania przetargowego oraz realizacji udzielonych w następstwie zamówień. Specjalizuje się w złożonych strukturach podmiotowych po stronie Wykonawcy, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej projektów realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC oraz współfinansowanych ze środków unijnych. Wspiera także klientów Kancelarii w zakresie szeroko rozumianych inwestycji kapitałowych.

 • specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym. Angażuje się w obsługę klientów indywidualnych oraz obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego. Zajmuje się także prawem zamówień publicznych.

 • Na co dzień jestem trenerem w dziedzinie zamówień publicznych w Open Nexus oraz przetargowa.pl

 • ponad 15 lat doświadczenia w zamówieniach publicznych, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. Przewodnicząca Grupy Legislacyjnej oraz Grupy IT w tymże Stowarzyszeniu, właścicielka Kancelarii wspierającej zarówno zamawiających jak i wykonawców, trener z zakresu prawa zamówień publicznych.

 • radca prawny, szef praktyki prawa zamówień publicznych w kancelarii Gawroński & Partners

 • prawnik, specjalizuje się w prawie kontraktów publicznych (PZP, PPP, koncesje), finansach publicznych, pomocy publicznej oraz funduszach unijnych, w szczególności w problematyce kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach, korektach finansowych i zagadnieniach związanych z procedurą zwrotu środków unijnych, a także kompleksowym wsparciu dużych projektów infrastrukturalnych. Prowadzi praktyczne szkolenia dla urzędników, beneficjentów funduszy unijnych oraz pracowników organów i instytucji kontroli.

 • doktorantka językoznawstwa w IJP PAN w Krakowie. Praktyk w zakresie zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. W firmie Open Nexus Sp. z o.o. wspiera zamawiających w procesie elektronizacji zamówień publicznych.

 • Prawnik w Grupie Masovia sp. z o.o. specjalizująca się w prawie zamówień publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze zarówno zamawiających jak i wykonawców

 • Radca prawny, wspólnik w kancelarii Maruta Wachta sp.j. Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, pełnomocnik stale występujący przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalista w obszarze prawa nowych technologii. Posiada ponad 20 – letnie doświadczenie w kontraktach IT, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wykładowca m.in. dla: Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, prelegent na licznych konferencjach i wydarzeniach branżowych. Z ramienia Izby Gospodarki Elektronicznej bierze udział w pracach zespołu tworzącego nowe rekomendacje dotyczące zamówień publicznych na systemy informatyczne.

 • radca prawny w Magier Sterniczuk Zwolińska Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska. Ekspert z zakresu prawa gospodarczego i zakupów. Od kilkunastu lat specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym dla biznesu, zarówno jako doradca zewnętrzny, jak i prawnik wewnętrzny (in-house). W centrum jego zainteresowań znajduje się proces zakupowy, przede wszystkim dokonywany z zastosowaniem przepisów właściwych dla zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. W swojej karierze zawodowej reprezentował klientów uczestniczących w jednych z największych przetargów w Polsce, w tym wielokrotnie reprezentował strony przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 • radca prawny w Magier Sterniczuk Zwolińska Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska. Ekspert z zakresu prawa gospodarczego i zakupów. Od kilkunastu lat specjalizuje się w kompleksowej obsłudze klientów w realizacji procesów zakupowych, zarówno w postaci zamówień publicznych, jak i zakupów komercyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. W swojej karierze zawodowej prowadziła jedne z największych przetargów w Polsce, w tym objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

 • absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych, b. Poseł na Sejm RP, członek Rządu RP, organizator pierwszego Ministerstwa Gospodarki oraz Sekretarz Stanu. Od 2001 roku Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, skupiającej ponad 19 000 przedsiębiorstw, zatrudniających przeszło 5 milionów pracowników. Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego w latach 2019 – 2020. Reprezentant Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). Członek B20, ekskluzywnej, specjalnej grupy ekspertów ekonomicznych przygotowujących corocznie rekomendacje gospodarcze na szczyt państw G20.

 • Senior International Manager z udokumentowanym trzydziestoletnim doświadczeniem pracy w środowiskach międzynarodowych, tworzący i efektywnie zarządzający zespołami ds. logistyki, dystrybucji, zakupów oraz strategicznych stosunków z dostawcami, na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz globalnym. Pracując ponad 13 lat w jednym z największych światowych koncernów tytoniowych, stworzył od podstaw organizację odpowiedzialną za zarządzanie łańcuchem dostaw w zakładzie produkcyjnym w Polsce, a następnie w centrali koncernu był odpowiedzialny za globalne zakupy w obszarze nieprodukcyjnym.