Nadzór nad wydatkami do 30 tys. EURO

Nadzoruj poziom wykorzystania budżetu, korzystaj z powiadomień o kończącym się budżecie. Bieżąca kontrola budżetów po kategorii z alertami o wykorzystaniu środków, oraz sumowanie do 30 tys. EURO.

Proste i szybkie raportowanie

Wykonaj raporty szybciej i poprawnie. Automatyczne raporty z przeprowadzonych postępowań. Raporty okresowe, raport roczny dla Prezesa UZP z postępowań poniżej 30 tys. EURO.

Transparentność działań

Zapewnij przejrzystość wydatków i konkurencyjność dzięki wielu źródłom potencjalnych wykonawców, opcji automatycznego publikowania zapytań, aukcji i elektronicznej akceptacji wyboru dostawców.

Twój indywidualny opiekun

Nie zostaniesz sam z problemem. Pomożemy zarówno w kwestiach technicznych jak i merytorycznych – niezależnie od sytuacji. Wystarczy tylko się do nas zgłosić.

Kontrola bez problemów

Ogranicz liczbę błędów, korzystaj ze sprawdzonych szablonów i metod. Dostęp do pełnych danych z każdego postępowania w mniej niż 5 sekund.

Proste uruchomienie

Potrzebujesz jedynie dostępu do internetu. Platforma to proste narzędzie, które opanujesz po jednym szkoleniu.

PLATFORMA PRZETARGOWA

Rok 2016 jest rokiem przełomowym z punktu widzenia zamówień publicznych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r wskazała kierunek rozwoju zamówień publicznych.

Idea wprowadzenia platformy zakupowej w zamówieniach publicznych jest wykorzystaniem najlepszych praktyk biznesowych również w administracji i przedsiębiorstwach sektorowych.

Dyrektywa wskazuje, że platformy zakupowe staną się obowiązkową formą prowadzenia zamówień publicznych.

Wykorzystanie tego samego mechanizmu w zakupach do 30 tys. EURO gwarantuje nie tylko zgodność z przepisami ale również z filozofią zakupów ustaloną przez PE.

REFEERENCJE