Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAkty prawne i komentarzeDz. U. poz. 2415 | MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII w...

Dz. U. poz. 2415 | MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

Zobacz tutaj.

To może Cię zainteresować