Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAkty prawne i komentarzeDz. U. poz. 2434 | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII ...

Dz. U. poz. 2434 | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zobacz tutaj.

To może Cię zainteresować