Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAkty prawne i komentarzeDz. U. poz. 2452 | ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie sposobu...

Dz. U. poz. 2452 | ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

Zobacz tutaj.

To może Cię zainteresować