Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAkty prawne i komentarzeTekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych

Tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych

Ujednolicony tekst nowego Pzp oraz wykaz rozporządzeń skierowanych do publikacji

Celem opracowania nowej ustawy było wprowadzenie spójnych i przejrzystych regulacji zawierających rozwiązania oparte na efektywności i transparentności udzielanych zamówień publicznych, uwzględniających jednocześnie rolę zamówień publicznych w kształtowaniu polityki państwa na rzecz wspierania innowacyjności i nowych technologii w zamówieniach publicznych, a także rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.


Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych tekst ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych opracowano na podstawie:
1) ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 288) – zmiany w zakresie nowej ustawy Pzp – wejście w życie z dniem 1 marca 2021 r.;
2) ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. poz. 1492) – zmiany w zakresie nowej ustawy Pzp – wejście w życie wraz z wejściem w życie nowej ustawy Pzp, tj. z dniem 1 stycznia 2021 r.
3) ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517) – zmiany w zakresie nowej ustawy Pzp – wejście w życie z dniem 4 września 2022 r.;
4) ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2275) – zmiany w zakresie nowej ustawy Pzp – wejście w życie wraz z wejściem w życie nowej ustawy Pzp, tj. z dniem 1 stycznia 2021 r.

Proces legislacyjny a nowe Prawo zamówień publicznych

Informacje dotyczące procesu legislacyjnego znaleźć można na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Projekt ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw

Link do śledzenia projektu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (link).

Nowe Prawo Zamówień Publicznych

Czego nowego mogą spodziewać się uczestnicy systemu zamówień publicznych?

Proces legislacyjnych, który doprowadził do uchwalenia nowej pzp był poprzedzony dość długim okresem definiowania obszarów wymagających poprawy w zamówieniach publicznych. Efektem tych działań, a także bardzo szerokiej dyskusji środowiska praktyków zamówień publicznych było opracowanie dokumentu Koncepcji nowego prawa zamówień publicznych. Dokument ten został opracowany przy uwzględnieniu konsultacji z różnymi środowiskami zainteresowanymi sferą zamówień publicznych zapoczątkowanych debatami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 2016r. i 2017r.

W treści opracowania poza diagnozą stanu obecnego znajdowały się szczegółowe informacje dotyczące zakresu nowej regulacji dotyczące w szczególności takich kwestii jak: planowanie i przygotowanie postępowania, roli zamawiającego, ofert i umów w sprawie zamówienia publicznego, udzielania zamówień sektorowych oraz systemu kontroli zamówień publicznych.

Dlaczego zmiany do nowej ustawy wprowadzane są właśnie teraz? Czy czekają Nas rewolucyjne zmiany? Na te pytania odpowiadamy w artykule poświęconym nowością, jakie ze sobą niesie nowe prawo zamówień publicznych.

Elektronizacja Zamówień Publicznych

Pigułka Wiedzy o Elektronizacji

Zapraszamy do pobrania bezpłatnego czasopisma dla Zamawiających oraz Wykonawców, oparte na trzech filarach: Ludzie, Prawo, Procesy.

New call-to-action

Jak wybrać platformę do elektronizacji zamówień publicznych

Jeśli Ty i Twoja jednostka znajdujecie się w sytuacji, kiedy macie ból głowy związany z wyborem rozwiązania elektronizującego przetargi, to z pewnością zainteresuje Cię tym artykułem. Odpowiemy na pytanie jakimi kryteriami kierowało się ponad 1500 jednostek, które wdrożyliśmy, z których ponad 22 tysięcy Zamawiających proceduje postępowania regulaminowe oraz zgodnie z Ustawą Pzp.

Jakie jest 5 potrzeb wpływających na wybór platformy przetargowej? Na co zwrócić uwagę wybierając narzędzie do elektronizacji postępowań? Sprawdź!

Jak wygląda elektronizacja postępowań na platformie e-Usług

Dołącz do prezentacji prowadzonej przez Ekspertów Zamówień Publicznych. Pokażemy jak wygląda proces elektronizacji postępowań na platformie zarówno od strony Zamawiającego jak i Wykonawcy.

New call-to-action

Szkolenia z zamówień publicznych online

Praktyczna wiedza o zamówieniach publicznych, elektronizacji przetargów, i nowej ustawie. Sprawdź nadchodzące wydarzenia!

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Łukasz Laszczyński

    prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

    View all posts
To może Cię zainteresować