Konsorcjum w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Zasada ta obowiązywała na gruncie poprzedniej ustawy Prawo...

Lista wszystkich autorów

Poznaj naszych autorów, którzy współtworzą Czasopismo PRZETARGowa.pl