Polityka zakupowa państwa

Rada Ministrów przyjęła Politykę zakupową państwa (M.P. z 2022 poz. 125), stanowiącą uzupełnienie ustawy Pzp. Jest to...

Chwilami było gorąco, chwilami było zbyt technicznie, chwilami było dziwnie, czyli Dariusz Koba na podsumowanie II Kongresu Zamówień Publicznych OnLine raz jeszcze

Serce rośnie słuchając, jak wszyscy prelegenci są zwolennikami efektywności zamówień publicznych. Szczególna radość słyszeć takie deklaracje z...