Wyzwania dla samorządu terytorialnego w czasach po pandemii. Podcast

Samorząd terytorialny w Polsce zgodnie z ustawą zasadniczą wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. W tym jednym, krótkim artykule wyrażono domniemanie kompetencji samorządu terytorialnego stanowiące tym samym o jego istocie. Jest nią podejmowanie tych spraw oraz zadań, które są najbliższe każdej wspólnocie samorządowej. 

Samorządy terytorialne w Polsce, podobnie jak wiele innych obszarów i aktywności Naszego życia zostały dotknięte skutkami pandemii COVID-19.

Na temat wyzwań dla samorządu terytorialnego w czasach po pandemii rozmawiałem z Andrzejem Raszkowskim, profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, ekonomistą, trenerem biznesu, doradcą strategicznym, wykładowcą na studiach Executive MBA.  

Profesor Andrzej Raszkowski posiada wieloletnią praktykę w obszarze usług konsultingowych, opracowywuje m.in. strategie rozwoju samorządów, programy rewitalizacji, studia wykonalności, raporty badawcze, projekty doradcze, prowadzi szkolenia.  Współpracował w ramach ww. obszarów specjalizacji  m.in. z PwC Polska, Kantar Millward Brown, Aviva, Asseco Poland, BNY Mellon, NobleProg, NetworkedAssets, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego, PM Group, Mediator Group, Wroconsult, Fundacją Razem oraz ponad 60 samorządami.

  • Jakie wyzwania czekają samorządy terytorialne w Polsce w czasie powolnego wychodzenia z pandemicznej rzeczywistości? 
  • W jaki sposób pandemia COVID-19 zmieniła scenariusze rozwoju samorządów w Polsce?  
  • Na ile głębokie zmiany w obszarze elektronizacji dokonują się właśnie w polskich samorządach? 
  • Czy pandemia COVID-19 nie pogłębiła  i tak już istniejących problemów ze zrównoważonym rozwojem i znanymi od lat dysproporcjami między dużymi metropoliami, a średnimi i małymi miastami w Polsce? 
  • Na ile silnym bodźcem rozwoju polskich samorządów w ciągu kilku najbliższych lat będą fundusze unijne? 

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie Państwo w poniższym podcaście. 

Zapraszam do wysłuchania zapisu rozmowy. 

Autorzy

  • profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ekonomista, trener biznesu, doradca strategiczny, wykładowca na studiach Executive MBA, Guest Professor HTW Dresden. Ekspert PwC Polska (Public Sector & Infrastructure). Posiada wieloletnią praktykę w obszarze usług konsultingowych, m.in. strategie rozwoju samorządów, programy rewitalizacji, studia wykonalności, raporty badawcze, projekty doradcze, szkolenia. Współpraca m.in. z PwC Polska, Kantar Millward Brown, Aviva, Asseco Poland, BNY Mellon, NobleProg, NetworkedAssets, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego, PM Group, Mediator Group, Wroconsult, Fundacją Razem oraz ponad 60 samorządami. Ekspert ds. oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków europejskich Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

  • prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

Posłuchaj

To Cię może zainteresować

Najpopularniejsze

Krajowa Polityka Miejska 2030. Wyzwania i kierunki rozwoju polskich miast. Podcast

Aktualnie trwają prace nad aktualizacją dokumentu Krajowej Polityki Miejskiej, przyjętego w 2015 r. Proces ten odbywa się przy udziale bardzo wielu interesariuszy. Do tego...

Powiew możliwości, czyli kilka słów o facylitacji na co dzień

Facylitacja. Facyli … co? Tak niestety w ostatnim czasie reagowała większość moich rozmówców, którym zadawałem pytanie o ich stan wiedzy na temat facylitacji. Ten...

Dz.U.2021.1129 | Ustawa Prawo zamówień publicznych

Dz.U.2021.1129 | Ustawa Prawo zamówień publicznych Zapraszamy do zapoznania się z nowelizacją ustawy Pzp tutaj.

PRZETARGowa pl - Czasopismo Prawo Zamówień Publicznych