Wzór oświadczenia na podst. art 56 ust. 2

OŚWIADCZENIE z art. 56 ust. 2 Pzp (o konflikcie interesów).

Pobierz tutaj.

To cię może zainteresować