Coaching w administracji publicznej. Podcast

Na www.przetargowa.pl przyzwyczailiśmy Naszych Czytelnikow, że pisząc o zamówieniach publicznych, czy też o innych aspektach codziennego funkcjonowania administracji publicznej zwracamy baczną uwagę na ludzi. Człowiek jest dla Nas zawsze kluczowy. 

Nie inaczej jest tym razem. Zapraszamy Państwa do odsłuchania zapisu rozmowy, którą przeprowadził Łukasz Laszczyński z Anną Brodziak – Cisak na temat coachingu w administracji publicznej.  

Połączenie metod coachingowych, roli coacha z administracją publiczną wydaje się być na pierwszy rzut oka połączeniem dość nieoczywistym. W powszechnym odbiorze coaching jest dostępny dla biznesu i dużych korporacji, podczas gdy z powodzeniem może być stosowany w rzeczywistości administracji publicznej. 

O czym Łukasz Laszczyński rozmawiał ze swoim Gościem?

  • Czym jest coaching?
  • Jak wygląda proces coachingowy?
  • Czym coaching różni się od innych form rozwojowych? 
  • Czym się różni coaching od mentoringu? 
  • Czy coaching jest skuteczną receptą na trudności związane z zarządzaniem zasobami w administracji publicznej??
  • Jak skutecznie wykorzystywać metody coachingowe w administracji publicznej 

Autorzy

  • Sekretarz Gminy Wołów, doświadczony samorządowiec i menedżer, od wielu lat związana z zarządzaniem publicznymi jednostkami służby zdrowia, coach. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów doktoranckich na tymże Wydziale. Ukończyła studia MBA w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

  • prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

New call-to-action

Specyfikacja Warunków Zamówienia krok po kroku – praktyczny poradnik (cz. III)

W niniejszej publikacji stanowiącej ostatnią – trzecią część cyklu poświęconego Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ” lub „Specyfikacja”) przyjrzymy...