Józek… nie daruję Ci tego rejestru umów.

Pojawiasz się i znikasz, i znikasz, i znikasz, czyli co zespół Bajm ma wspólnego z rejestrem umów.

Gdy w roku 1982 powstawał przebój zespołu Bajm „Józek nie daruję ci tej nocy”, nikt nie przypuszczał, że przyjdzie taki moment i będzie można wykorzystać fragment tekstu utworu do tego, aby odnieść się do aktualnej sytuacji w świecie jawności finansów publicznych. Choć przesłanie samego utworu w momencie, gdy powstawał było zupełnie inne, to jednak sam tekst wydaje się być uniwersalny i spokojnie można go odnieść do czasów współczesnych.

Choć nie znam osoby, która zgodnie z dalszą częścią cytowanego utworu miałaby na punkcie rejestru umów „bzika”, to jednak wielu z nas czekało z dużymi „rumieńcami” na ostateczne informacje, dotyczące terminu wejścia w życie nowego obowiązku dla JSFP. Praktycznie każdy, kto tylko mógł od 01 stycznia 2022 r. prowadził swój własny rejestr, do którego skrupulatnie wpisywał wszystkie informacje, niezbędne do przekazania ich do publicznej wiadomości i szykował się na ten „sądny” dzień, który jak się okazuje został zmieniony.

Początkowo w centralnym rejestrze umów miały się znaleźć informacje dotyczące umów o wartości przedmiotu przekraczającej 500 zł, zawartych od 01 stycznia 2022, a ich publikacja miała nastąpić od dnia 01 lipca 2022. Jednak w przestrzeni publicznej pojawiały się informacje o tym, że rejestr umów będzie obowiązywał, w zależności od rodzaju instytucji – od października 2022, stycznia 2023 i kwietnia 2023. Proponowano próg stosowania rejestru umów na poziomie 5 000 zł z doprecyzowaniem, że jest to wartość bez podatku od towarów i usług. Ostatecznie racjonalny ustawodawca uznał jednak, że pochyli się nad treścią przepisów dot. rejestru umów, a obowiązek publikacji umów w ogólnodostępnym rejestrze odsunął w czasie i uznał, że wejdzie on w życie od dnia 01 stycznia 2024. 

Z pewnością ponowna kompleksowa analiza przepisów dot. jawności umów to dobry ruch. Wiele środowisk zgłaszało uwagi i wątpliwości do wcześniej proponowanych regulacji. 

Saga, której głównym bohaterem jest rejestr umów jeszcze się nie skończyła. Chciałoby się powiedzieć rejestrze umów „daj się sobą nacieszyć… nacieszyć” jednak nikt nie ma wątpliwości, że przed nami kolejne zwrotki, które napiszą najbliższe miesiące. Wierzymy, że czas który pozostał do 01 stycznia 2024 r. zostanie optymalnie wykorzystany i nie będzie niespodzianek dla JSFP, które będą beneficjentem nowego obowiązku.

  • specjalista zamówień publicznych, trener, konsultant, wspiera Klientów Open Nexus w procesie elektronizacji zamówień publicznych i prawidłowego stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

New call-to-action

Dz.U.2020.2415 z dnia 2020.12.30 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

Dz.U.2020.2415 z dnia 2020.12.30 Status: Akt obowiązujący  Wersja od: 30 grudnia 2020r.  Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII...