Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychCzy PROTOKÓŁ postępowania jest DOKUMENTEM zamówienia?

Czy PROTOKÓŁ postępowania jest DOKUMENTEM zamówienia?

Protokół z postępowania jest dokumentem dostępnym dla Wykonawcy od terminu wszczęcia postępowania. Czy zatem protokół jest dokumentem zamówienia zgodnie z definicją art. 7 pkt 3 ustawy?

Art. 7 pkt 3 ustawy Pzp (źródło) wskazuje jak należy rozumieć definicję dokumentów zamówienia – są to dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań. 

Już z samej definicji można wywieść, że ustawodawca dokumentami zamówienia nazywa (poza ogłoszeniem) wszystkie dokumenty mające na celu określenie wymagań, warunków, opisu przedmiotu zamówienia, opisu realizacji zamówienia, które są kluczowe dla jego wykonania. 

Szerzej o tym, jak należy interpretować to pojęcie, można przeczytać w komentarzu do Prawa zamówień publicznych UZP str. 64:

„Przez pojęcie dokumentów zamówienia Pzp rozumie wszystkie dokumenty, które ze strony zamawiającego służą prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności określeniu lub opisaniu warunków zamówienia. Są to zarówno te dokumenty, które sporządził sam zamawiający, jak i te, których zamawiający wprawdzie sam nie przygotował, ale do których odwołuje się na użytek prowadzonego postępowania. Do dokumentów zamówienia należą przede wszystkim sporządzane przez zamawiającego: specyfikacja warunków zamówienia albo opis potrzeb i wymagań, ale również np. dokumenty planistyczne czy normy, które wprawdzie nie zostały sporządzone przez zamawiającego, jednak zamawiający do nich odsyła, w celu doprecyzowania swoich wymagań. Do dokumentów zamówienia nie należą zatem dokumenty składane przez wykonawców w związku z ich udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”

Komentarz do Prawa zamówień publicznych UZP str. 64

Co jest kluczowe, w komentarzu podkreśla się, że:

 „Pojęcie dokumentów zamówienia należy odróżnić od pojęcia dokumentacji postępowania czy dokumentowania przebiegu postępowania. Dwa ostatnie pojęcia odnoszą się zarówno do dokumentów zamówienia sporządzonych przez zamawiającego, jak również do wszystkich innych dokumentów wytworzonych przez zamawiającego albo dostarczonych zamawiającemu w związku z przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do protokołu postępowania i do załączników do tego protokołu”

Komentarz do Prawa zamówień publicznych UZP str. 64

Biorąc powyższe pod uwagę, trudno uznać, że protokół postępowania, który jest dokumentem sporządzanym przez zamawiającego mającym na celu potwierdzenie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, stanowi dokument zamówienia zgodnie z definicją art. 7 pkt 3 PZP (źródło).

A jeśli jeszcze nie generujesz protokołu postępowania na 2 kliknięcia, tak jak 130 jednostek, koniecznie sprawdź generator dokumentów od openNexus!

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj