Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychFakultatywna PODSTAWA WYKLUCZENIA na podst.art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b

Fakultatywna PODSTAWA WYKLUCZENIA na podst.art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b

Przesłanka wykluczenia, okres wykluczenia i podmiotowy środek dowodowy potwierdzający brak podstaw wykluczenia w zakresie:

Fakultatywnej podstawy wykluczenia na podst. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

przesłanka wykluczenia – ust. 1 pkt 2 lit. b – wykluczeniu podlega wykonawca będący osobą fizyczną prawomocnie ukarany za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny 

okres wykluczenia – jeżeli od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia, nie upłynął okres 3 lat, chyba że w wyroku został określony inny okres wykluczenia, z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne.

Podmiotowy środek dowodowy: 

Informacji z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającej, że urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta wykonawcy będącego osobą prawną nie wymierzono kary aresztu, ograniczenia wolności lub kary grzywny za wykroczenie określone w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

– Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie dotyczącym braku ukarania za wykroczenie określone w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny

W postępowaniu powyżej progów unijnych Zamawiający żąda podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego brak podstaw wykluczenia na podstawie powyższej przesłanki.

W dokumencie JEDZ wykonawca musi złożyć oświadczenie w zakresie tej przesłanki w części III D

W postępowaniu poniżej progów unijnych Zamawiający żąda oświadczenia (wstępnego), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy potwierdzającego brak podstaw wykluczenia na podstawie powyższej przesłanki.

W postępowaniu poniżej progów unijnych Zamawiający może żądać:

podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego brak podstaw wykluczenia na podstawie powyższej przesłanki. 

– zamiast podmiotowego środka dowodowego w postaci dokumentu KRK, żądać oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (wstępnym), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy


PRZEGAPIŁEŚ Święto Zamówień Publiczych – POZAP? Szkoda, że Cię nie było! OBEJRZYJ retransmisję pierwszego dnia! 👇 A następnym razem koniecznie pamiętaj, by świętować z nami! 😉

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj