Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychFakultatywna PODSTAWA WYKLUCZENIA na podst. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit...

Fakultatywna PODSTAWA WYKLUCZENIA na podst. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Przesłanka wykluczenia, okres wykluczenia i podmiotowy środek dowodowy potwierdzający brak podstaw wykluczenia w zakresie:

Fakultatywnej podstawy wykluczenia na podst. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

przesłanka wykluczenia – ust. 1 pkt 2 lit. c – wykluczeniu podlega wykonawca wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną

okres wykluczenia – jeżeli od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wydania ostatecznej decyzji potwierdzającej zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 3 lat, chyba że w wyroku został określony inny okres wykluczenia, z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne.

Podmiotowy środek dowodowy: 

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (źródło)), w zakresie dotyczącym braku ukarania za wykroczenie określone w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit.c ustawy Pzp.

W postępowaniu powyżej progów unijnych Zamawiający żąda podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego brak podstaw wykluczenia na podstawie powyższej przesłanki.

W dokumencie JEDZ wykonawca musi złożyć oświadczenie w zakresie tej przesłanki w części III D

W postępowaniu poniżej progów unijnych Zamawiający żąda oświadczenia (wstępnego), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy potwierdzającego brak podstaw wykluczenia na podstawie powyższej przesłanki.

W postępowaniu poniżej progów unijnych Zamawiający może żądać:

podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego brak podstaw wykluczenia na podstawie powyższej przesłanki. 

– zamiast podmiotowego środka dowodowego w postaci dokumentu KRK, żądać oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (wstępnym), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy


Przegapiłeś TYDZIEŃ Z NIUANSAMI PZP? Nic nie szkodzi! Dostęp do nagrań szkoleń i materiałów uzyskasz BEZPŁATNIE pod linkiem 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj