Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychFakultatywna przesłanka wykluczenia - NIENALEŻYTE wykonanie zamówienia

Fakultatywna przesłanka wykluczenia – NIENALEŻYTE wykonanie zamówienia

Art. 109 ust. 1. pkt 7- czy samo wypowiedzenie umowy wykonawcy przez Zamawiającego jest podstawą wykluczenia? Czy musi zostać udowodniona, np. wyrokiem sądu, bezsporna wina wykonawcy w nienależytym wykonaniu zamówienia? Konkludując, co wpisywać w JEDZ, sam fakt wypowiedzenia umowy?

W przypadku przesłanki wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 7 (źródło) ustawa nie określa sposobu udowodnienia zaistnienia tej przesłanki. A zatem wystarczającym jest, gdy nastąpi samo wypowiedzenie umowy z wykonawcą, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał, istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy, wysunięte roszczenie odszkodowawcze lub naliczenie kar umownych nie musi być usankcjonowane przez sąd. Nawet zakwestionowanie tych czynności lub roszczeń przed sądem cywilnym nie ma wpływu na wykluczenie wykonawcy.

Dowodem nienależytego wykonania umowy może być w szczególności pozew, protokoły odbioru, korespondencja stron, a nawet notatki ze spotkań. Należy pamiętać, że jeśli taka sytuacja zaistniała, to wykonawca wskazuje ją w oświadczeniu JEDZ. A także, aby uchronić się przed wykluczeniem z postępowania, musi wskazać – udowodnić, że podjął czynności naprawcze, o których mowa w art. 110 ust. 2 (samooczyszczenie).

Więcej wiadomości w newsletterze PRZETARGowa.pl. Bądź na bieżąco! 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj