Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Forma pisemna CZY elektroniczna?

Jak podpisywać umowę w dobie elektronizacji? Czy jeśli umowa była podpisywana na papierze to aneks musi być tak samo podpisany, czy może być elektronicznie?

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa, że do zawierania umów o zamówienie publiczne stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Według Kodeksu cywilnego umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Forma pisemna to opatrzenie oświadczenia woli własnoręcznym podpisem. Art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego (źródło) stanowi z kolei, że do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Natomiast § 2 określa, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Oznacza to, że ustawodawca zrównał wagę podpisu własnoręcznego i podpisu elektronicznego. Z tego dowodzić należy, że każda forma zawarcia umowy czy też aneksu do umowy będzie poprawna. O tym decydują strony umowy. Nie ma zatem żadnych przeszkód, żeby przy podpisaniu umowy zastosować formę pisemną, a przy aneksie formę elektroniczną. 

Więcej wiadomości w newsletterze PRZETARGowa.pl. Bądź na bieżąco! 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj