Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychJak liczyć 30-dniowy TERMIN na OGŁOSZENIE o wykonaniu umowy w przypadku umowy...

Jak liczyć 30-dniowy TERMIN na OGŁOSZENIE o wykonaniu umowy w przypadku umowy KREDYTU lub leasingu?

Od którego momentu powinno się liczyć 30-dniowy termin na ogłoszenie o wykonaniu umowy w przypadku umowy kredytu/leasingu?

W przypadku umowy kredytu lub leasingu, dla wskazania momentu, od jakiego należy liczyć termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy, istotne znaczenie mają definicje tych umów, zawarte w przepisach szczególnych.

Zgodnie z art. 69  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 2439), przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Uwzględniając powyższe, przyjąć należy, że przez dzień wykonania umowy kredytu należy rozumieć dzień spełnienia całego świadczenia przez kredytobiorcę, w związku z czym termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w takim przypadku powinien być liczony od dnia spłaty całego zadłużenia wynikającego z umowy kredytu.

Analogiczne uwagi należy poczynić w odniesieniu do umowy leasingu. Jak wynika z treści art. 7091 Kodeksu cywilnego, przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

A zatem, przez dzień wykonania umowy leasingu należy rozumieć dzień spełnienia całego świadczenia przez korzystającego. W związku z powyższym termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w takim przypadku powinien być liczony od dnia spłaty wszystkich rat wynagrodzenia pieniężnego (ewentualnie przeniesienia na własność korzystającego rzeczy oddanej do korzystania przez finansującego po zapłacie wszystkich rat wynagrodzenia jeśli umowa leasingu takie przeniesienie przewiduje).

Źródło UZP: TUTAJ.


PRZEGAPIŁEŚ Święto Zamówień Publiczych – POZAP? Szkoda, że Cię nie było! OBEJRZYJ retransmisję pierwszego dnia! 👇 A następnym razem koniecznie pamiętaj, by świętować z nami! 😉

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj