Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychJaki PODPIS na UMOWIE w postępowaniu poniżej 130.000 zł?

Jaki PODPIS na UMOWIE w postępowaniu poniżej 130.000 zł?

Czy umowę w sprawie zamówienia publicznego w postępowaniu poniżej 130.000 zł netto można podpisać podpisem zaufanym lub podpisem osobistym?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (źródło) przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 zł, przez zamawiających publicznych. Wynika z tego, że dla zamówień poniżej tego progu nie ma zastosowania art. 432 ustawy PZP, który nakazuje, aby umowa, pod rygorem nieważności, miała formę pisemną, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Dalej ustawa PZP w art. 8 ust. 1 odsyła do przepisów kodeksu cywilnego, z którego wynika, że do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. 

Dlatego w przypadku zamówień publicznych poniżej 130 000 zł, umowę można podpisać za pomocą podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

Podpis zaufany to specjalny rodzaj podpisu elektronicznego, który został uznany przez państwo jako równoważny z podpisem własnoręcznym. W Polsce podpis zaufany jest potwierdzany przez kwalifikowany certyfikat, wydany przez podmiot uprawniony do wystawiania certyfikatów kwalifikowanych.

Podpis osobisty to forma elektroniczna podpisu, która pozwala na potwierdzenie autentyczności osoby podpisującej dokument elektroniczny. Podpis osobisty jest generowany przez kwalifikowany certyfikat elektroniczny. Jest on przypisany do danego podmiotu, a jego ważność i autentyczność są weryfikowane za pomocą specjalnego oprogramowania. Ma taką samą moc prawną jak podpis odręczny, czyli potwierdza zgodność treści dokumentu z wolą osoby podpisującej.

Oba rodzaje podpisów mają taką samą moc prawną jak podpis własnoręczny i spełniają wymogi dotyczące umów elektronicznych, pod warunkiem że są zgodne z wymaganiami prawnymi i technicznymi.

Przegapiłeś TYDZIEŃ Z ZAKUPAMI PONIŻEJ PROGU? Nic nie szkodzi! Dostęp do nagrań szkoleń i materiałów uzyskasz BEZPŁATNIE pod linkiem 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj