Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychJakie PRZEPISY stosuje się do postępowania PONIŻEJ 130 tysięcy złotych na podstawie...

Jakie PRZEPISY stosuje się do postępowania PONIŻEJ 130 tysięcy złotych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 PZP?

Stosowanie przepisów ustawy o finansach publicznych do zakupów regulaminowych

Postępowania poniżej 130 tysięcy złotych, które są prowadzone na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (źródło), nie podlegają stosowaniu większości przepisów tej ustawy. Zastosowanie mają więc ogólne zasady prawa, a szczegółowe procedury określane są przez zamawiającego w oparciu o swoje wewnętrzne regulacje lub praktykę.

W postępowaniach poniżej 130 tysięcy złotych należy jednak przestrzegać kilku podstawowych zasad, takich jak:

 1. Równość uczestników postępowania,
 2. Transparentność postępowania,
 3. Zachowanie zasad uczciwej konkurencji,
 4. Bezstronność i uczciwość postępowania,
 5. Ochrona interesów zamawiającego,
 6. Utrzymanie poufności informacji.

W postępowaniach takich należy również stosować przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, jeżeli przedmiotem zamówienia są produkty lub usługi objęte ochroną praw autorskich czy też znaków towarowych.

Ustawa o finansach publicznych

Pamiętać należy, że w postępowaniach regulaminowych zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych. Ustawa ta stanowi ogólną podstawę prawną dotyczącą zarządzania finansami publicznymi, w tym również finansami związanymi z realizacją zamówień publicznych.

Do postępowań poniżej 130 tysięcy złotych zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące zamówień publicznych, w szczególności:

art. 44 ust. 3 i 4

3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:

 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

 b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; 

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

4. Jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Przegapiłeś TYDZIEŃ Z ZAKUPAMI PONIŻEJ PROGU? Nic nie szkodzi! Dostęp do nagrań szkoleń i materiałów uzyskasz BEZPŁATNIE pod linkiem 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

 • Justyna Jaworska - Pietraszko

  Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj