Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

JEDEN dokument, DWA podpisy

Wasze pytanie: Ofertę w przetargu złożyła spółka cywilna (2 wspólników). Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 125 ust. 1 złożone zostało jedno wspólne oświadczenie, które podpisali obydwaj wspólnicy. Zgodnie z zapisami SWZ powyższe oświadczenie składają odrębnie każdy ze wspólników spółki cywilnej. Czy powinnam wezwać do złożenia dwóch odrębnych oświadczeń podpisanych przez każdego ze wspólników oddzielnie? Czy mogę uznać, że oświadczenie wykonawca złożył prawidłowo?

Nasza odpowiedź:

Oświadczenie zostało złożone prawidłowo. Zgodnie z brzmieniem art. 125 ust. 4 ustawy Pzp (źródło), w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego składa każdy z wykonawców.

W przypadku dokumentów w postaci pliku np.: podpisywanego podpisem zewnętrznym każda z dwóch osób podpisuje jeden plik. Plik ten następnie możemy samodzielnie skopiować, aby w efekcie uzyskać dwa dokumenty, każdy z osobnym podpisem. Nie spowoduje to naruszenia pliku. Suma kontrolna będzie zgadzała się z każdym z podpisów, a weryfikacja poprawności podpisu da wynik pozytywny.

Sytuacja ta potwierdza tylko, że nie musimy posiadać fizycznie dwóch plików, każdego z osobnym podpisem, aby oświadczenie woli zostało złożone poprawnie. Wymaganie od wykonawcy złożenia dwóch odrębnych oświadczeń o tej samej treści, podpisanych osobno przez każdego ze wspólników byłoby nadmiernym formalizmem.

Dowiedz się WIĘCEJ i uporządkuj swoją wiedzę o podpisach elektronicznych w zamówieniach publicznych! Obejrzyj nasze filmy na kanale YouTube PRZETARGowa 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    View all posts

2 KOMENTARZE

  1. zgodnie z komentarzem UZP str. 465 „9. Konsorcja i spółki cywilne. W przypadku konsorcjów i spółek cywilnych należy przedstawić odrębne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczące każdego ze współwykonawców. Oświadczenie takie potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia tylko w odniesieniu do danego konsorcjanta lub wspólnika (art. 125 ust.
    4 Pzp). Oznacza to, że każdy ze współwykonawców wykazuje w oświadczeniu tylko własne zdolności (zasoby). ” Przepisy ustawy Pzp nie wskazują, że w przypadku spółki cywilnej należy złożyć fizycznie dwa osobne dokumenty, każdy z osobno podpisany. Dlatego w przypadku złożenia jednego dokumentu podpisanego przez dwóch wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wzywanie ich do złożenia odrębnych dokumentów byłoby nadmiernym formalizmem i nie znajduje uzasadnienia w przepisach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj