Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychKIEDY sporządzamy ANALIZĘ POTRZEB i wymagań?

KIEDY sporządzamy ANALIZĘ POTRZEB i wymagań?

Kiedy sporządzamy analizę potrzeb i wymagań? Do każdego postępowania powyżej progów UE?

Usytuowanie przepisu w dziale II “Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne”, obliguje zamawiającego do przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań ze względu na wartość unijną postępowania.

Analizę potrzeb i wymagań Zamawiający powinien przeprowadzić we wszystkich postępowaniach, które z uwagi na wartość zamówienia będą w progu unijnym.

Zamawiający może odstąpić od tego obowiązku tylko w dwóch przypadkach

  • zamówienia z wolnej ręki, o której mowa w art. 214 ust. 1 pkt 5 (źródło), kiedy ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia 
  • zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o której mowa w art. 209 ust. 1 pkt 4, kiedy ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Więcej wiadomości w newsletterze PRZETARGowa.pl. Bądź na bieżąco! 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj