Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychKWOTA przeznaczona na SFINANSOWANIE zamówienia, a postępowanie z podziałem na CZĘŚCI

KWOTA przeznaczona na SFINANSOWANIE zamówienia, a postępowanie z podziałem na CZĘŚCI

Czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym z podziałem na części  zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla każdej części zamówienia osobno? Czy należy podać kwotę łączną za całość zamówienia?

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (źródło) zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Przepis ten nie wskazuje wprost, że w przypadku podziału zamówienia na części, kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia należy odnosić do każdej z części

Należy jednak zauważyć, że jednym z powodów unieważnienia postępowania jest okoliczność, gdy cena lub koszt najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Art. 255 ust. 3 ustawy Pzp mówiący o możliwości unieważnienia postępowania powiązany jest z art. 259 ustawy Pzp, w którym mowa jest, że jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się m.in. przepis art. 255. A zatem bez podania kwoty przeznaczonej dla danej części postępowania nie będzie możliwe zbadanie przesłanki unieważnienia.

W związku z powyższym Zamawiający powinien kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w przypadku postępowania, podać przed terminem otwarcia ofert do każdej z części zamówienia.

A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o badaniu i ocenie ofert, koniecznie obejrzyj nasz nowy odcinek na kanale PRZETARGowa 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj