Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychNETTO czy BRUTTO? Jakiej ceny wymagać w formularzu ofertowym?

NETTO czy BRUTTO? Jakiej ceny wymagać w formularzu ofertowym?

Czy zamawiający musi żądać podania stawek VAT i kwot netto w ofercie? Czy można żądać tylko kwoty brutto? Co z obowiązkiem badania stawek przez zamawiającego?

W słowniku pzp znajdziesz definicję – cenę należy rozumieć zgodnie z art 3 ust. 1 pkt 1 i us. 2 ustawy o informowaniu o cenach

USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (źródło)

Art.  3.  [Definicje; uwzględnianie podatku w cenie] 

1.        Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)        cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;

2)        cena jednostkowa towaru (usługi) – cenę ustaloną za jednostkę określonego towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach;

3)        przedsiębiorca – podmiot, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212);

4)        towar – rzecz, również energię oraz prawa majątkowe zbywalne;

5)        usługa – czynność świadczoną odpłatnie, wymienioną w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

2.         W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Żaden przepis ustawy PZP nie nakazuje żądania przedstawienia w formularzu ceny netto, stawki podatku czy samej ceny brutto. Dlatego decyzja ta zależy od woli zamawiającego. 

Więcej wiadomości w newsletterze PRZETARGowa.pl. Bądź na bieżąco! 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj