Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychOBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA zagranicznych wkładów finansowych

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA zagranicznych wkładów finansowych

Obowiązek zgłoszenia zagranicznych wkładów finansowych w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych w okresie między 12 lipca, a 12 października 2023 r.

Obowiązek zgłoszenia zagranicznych wkładów finansowych, o którym mowa w art. 29  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny oraz obowiązki z nim związane (np. obowiązek informowania przez zamawiających w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia o obowiązku zgłoszeniowym), dotyczą wyłącznie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość szacunkowa wynosi co najmniej 250 mln euro[1], i znajdą zastosowanie od 12 października 2023 r.

Na mocy tego rozporządzenia w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej 250 mln euro, które zostały lub zostaną wszczęte między 12 lipca a 12 października 2023 r. i w których termin składania ofert przypada na 12 października 2023 r. lub później, wykonawca ma obowiązek zgłoszenia otrzymanych zagranicznych wkładów finansowych[2] wynoszących co najmniej 4 mln euro na państwo niebędące członkiem UE.

Jednocześnie w tych postępowaniach Komisja Europejska zaleca, zgodnie z wytycznymi zawartymi w sekcji Pytania i odpowiedzi na stronie internetowej Komisji DG GROW,  umieszczenie przez zamawiających w ogłoszeniu o zamówieniu następującej informacji:

W przypadku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia zastosowanie mają przepisy rozporządzenia (UE) 2022/2560, w szczególności rozdział 4 tego rozporządzenia. Nałożony na wykonawców tym rozporządzeniem obowiązek zgłoszenia zagranicznych wkładów finansowych stosuje się od dnia 12 października 2023 r. W celu zapewnienia równego traktowania, jeżeli w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zostaną złożone oferty zarówno przed dniem 12 października 2023 r., jak i po dniu 12 października 2023 r., zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli ofertę przed dniem 12 października 2023 r., do złożenia brakującego zgłoszenia. W takich przypadkach oznacza to również, że treść otrzymanego zgłoszenia zostanie bez zbędnej zwłoki rozpatrzona przez Komisję Europejską, a w przypadku stwierdzenia niekompletności wykonawca zostanie wezwany do uzupełnienia treści, nawet jeśli jego oferta została złożona przed 12 października 2023 r.

Źródło UZP: TUTAJ.


PRZEGAPIŁEŚ Święto Zamówień Publiczych – POZAP? Szkoda, że Cię nie było! OBEJRZYJ retransmisję pierwszego dnia! 👇 A następnym razem koniecznie pamiętaj, by świętować z nami! 😉

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj