Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychOŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI - czy można odstąpić od żądania?

OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI – czy można odstąpić od żądania?

Czy obowiązek wezwania wykonawcy, którego oferta jest najwyżej oceniania do potwierdzenia wstępnego oświadczenia jest obligatoryjny? 

Czy wzywamy tylko w sytuacji jeśli wykonawcy są z jednej grupy kapitałowej? Jeżeli tylko jeden wykonawca złoży ofertę, to nie muszę wzywać do potwierdzenia aktualności oświadczenia wstępnego? Jaki jest czas na wezwanie do potwierdzenia oświadczenia wg. uznania zamawiającego?

Żądanie złożenia podmiotowych środków dowodowych (w tym oświadczenia o aktualności informacji jako dowodu na okoliczności zawarte w oświadczeniu wstępnym) w postępowaniu w progu krajowym jest uprawnieniem zamawiającego zarówno w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jak potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. 

Wskazanie żądania od wykonawcy najwyżej ocenionego złożenia podmiotowych środków dowodowych musi zostać zawarte w SWZ – jeżeli zamawiający decyduje się na ich żądanie. Sytuacja wykonawcy (np. przynależność do grupy kapitałowej bądź nie) nie ma znaczenia i nie jest podstawą do odstąpienia od wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Nie ma również znaczenia ilość złożonych w postępowaniu ofert. W ustawie Pzp nie znajdziemy przepisu, który dawałby swobodę wzywania o podmiotowe środki dowodowe ze względu na ilość złożonych ofert. Dlatego nawet jeśli do postępowania zostanie złożona jedna oferta, a zamawiający w SWZ wskazał, że wykonawca najwyżej oceniany będzie zobligowany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, to zamawiający nie ma podstaw prawnych do odstąpienia od żądania z uwagi na okoliczność, że wpłynęła tylko jedna oferta.

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp (źródło) zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

WIĘCEJ o liczeniu terminów w PZP dowiesz się z artykułu na PRZETARGowa.pl! PRZECZYTAJ artykuł: TERMINY w zamówieniach publicznych — JAK OBLICZAĆ terminy w PZP? i bądź na bieżąco! 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj