Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychOświadczenie o AKTUALNOŚCI INFORMACJI zawartych w oświadczeniu wstępnym

Oświadczenie o AKTUALNOŚCI INFORMACJI zawartych w oświadczeniu wstępnym

Obligatoryjne czy fakultatywne w trybie podstawowym?

W ramach postępowania krajowego zamawiający wymaga złożenia oświadczenia wstępnego z art. 125 Pzp (źródło). Czy obowiązek wezwania wykonawcy, którego oferta jest najwyżej oceniona, do złożenia oświadczenia o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu jest obligatoryjny? 

Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:

  1. Braku podstaw wykluczenia;
  2. Spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – jest podmiotowym środkiem dowodowym.

Żądanie złożenia podmiotowych środków dowodowych (w tym oświadczenia o aktualności jako dowodu na okoliczności zawarte w oświadczeniu wstępnym) jest uprawnieniem zamawiającego zarówno w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jak potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. Zamawiający może poprzestać na badaniu oświadczenia wstępnego.  

DOWIEDZ się WIĘCEJ! ZOBACZ odcinek 5 etapów skutecznego POSTĘPOWANIA W TRYBIE PODSTAWOWYM! i subskrybuj kanał PRZETARGowa na YouTube! 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj