Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychOświadczenie o GRUPIE KAPITAŁOWEJ, a wstępne oświadczenie w JEDZ

Oświadczenie o GRUPIE KAPITAŁOWEJ, a wstępne oświadczenie w JEDZ

Czy w przetargu nieograniczonym zamawiający może / musi / nie może żądać oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej w świetle art. 127 ust.1 pkt 2 PZP? Treść tego oświadczenia odpowiada przecież, zakresowi oświadczenia w JEDZ.

Zamawiający powinien wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, pomimo że m.in. na tą okoliczność wykonawca składa oświadczenie w JEDZ. 

W oświadczeniu JEDZ, w sekcji C, w ramach omawianej podstawy do wykluczenia, wykonawca składa oświadczenie, odpowiadając na pytanie – cyt:

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat (…)”.

Natomiast w myśl § 2 ust. 1 pkt 2 r.p.ś.d. wykonawca składa oświadczenie – cyt:

O braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) – dalej u.o.k.i.k., z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej„.

Oświadczenie określone w JEDZ, zawiera w swojej treści szerszy zakres niż samo oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Wskazuje, chociażby na to zakres wyjaśnień wskazany pod poniższym oświadczeniem w JEDZ. Ponadto może być różnie rozumiane przez wykonawców, co w kontekście złożenia oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej, może czasami powodować konieczność zwrócenia się przez zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie złożonego przez wykonawcę w JEDZ oświadczenia w tym zakresie.

Więcej wiadomości w newsletterze PRZETARGowa.pl. Bądź na bieżąco! 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj