Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychPOTWIERDZENIE otrzymania WIADOMOŚCI od Wykonawcy

POTWIERDZENIE otrzymania WIADOMOŚCI od Wykonawcy

Czy po upublicznieniu informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej i poinformowaniu wykonawców o tym fakcie, należy żądać od Wykonawców jakiegoś potwierdzenia otrzymania wiadomości?

Analizę należy rozpocząć od lektury art. 308 ust. 2 ustawy Pzp (źródło), zgodnie z którym czytamy:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

art. 308 ust. 2 ustawy Pzp

Kluczowe jest tutaj rozstrzygnięcie, co ustawodawca rozumie pod pojęciem “przesłanie”. Chodzi o moment faktycznego nadania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, a nie jego doręczenia drugiej stronie.

W dobie elektronizacji postępowań o zamówienie publiczne komunikat o wyborze oferty najkorzystniejszej jest wysyłany przez platformę elektroniczną w tym samym momencie i przy właściwie działającym systemie wszyscy wykonawcy mają możliwość zapoznania się z tą informacją w zasadzie w tym samym momencie.

Podejście, w którym nie ma znaczenia moment „zaznajomienia się” przez wykonawców z treścią pisma, wydaje się słuszne, pozwala bowiem w tożsamy i zobiektywizowany sposób liczyć termin do wniesienia odwołania przez wszystkich wykonawców od tej samej czynności. Taki tok rozumowania potwierdza też stanowisko samego UZP, co prawda odnoszące się jeszcze do poprzedniej ustawy pzp, gdzie wskazane jest, że:

Ustanawiając ww. terminy (liczone od dnia przesłania informacji) ustawodawca odwołuje się do tzw. »teorii wysłania«, według której samo podjęcie decyzji o zakomunikowaniu adresatowi oświadczenia woli oraz wykonanie niezbędnych do realizacji tego skutku czynności jest wystarczające dla uznania, że oświadczenie woli zostało złożone. W tym znaczeniu nadanie przez zamawiającego pisma zawierającego informację o czynności w placówce pocztowej, przekazanie go kurierowi, czy też wysłanie przy pomocy faksu albo poczty elektronicznej jest złożeniem oświadczenia woli. Z tą też chwilą ustawa wiąże skutek prawny w postaci rozpoczęcia biegu terminu do złożenia odwołania

Źródło: TUTAJ

W dobie elektronizacji zamówień publicznych stanowisko to wydaje się być jeszcze bardziej aktualne.

Więcej wiadomości w newsletterze PRZETARGowa.pl. Bądź na bieżąco! 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj