Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychRÓŻNICA między dysponowaniem pośrednim i bezpośrednim - KIEDY WZYWAMY do wyjaśnień?

RÓŻNICA między dysponowaniem pośrednim i bezpośrednim – KIEDY WZYWAMY do wyjaśnień?

Wykonawca w złożonej ofercie (oświadczenie wstępne) wskazał, iż samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Na wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 274.1 Pzp) przedstawił wykaz osób,  w którym wskazał, iż dysponuje osobami (kierownik budowy i robót) w sposób pośredni. Czy w takim przypadku można jeszcze wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień, czy odrzucić ofertę – mając na uwadze przepis art. 123 Pzp?

Pod wykazem osób była zamieszczona informacja (legenda) co należy rozumieć przez dysponowanie pośrednie oraz bezpośrednie.

1) Zgodnie z art. 123 Pzp, po upływie terminu składania ofert, wykonawca nie może powoływać się na zdolności podmiotów trzecich, jeśli na etapie składania oferty tego nie oświadczył.

2) W pierwszej kolejności należałoby wystąpić do wykonawcy z wezwaniem na podstawie art. 128 ust. 4 PZP (źródło) do złożenia wyjaśnień odnośnie przedstawionego w wykazie sposobu pośredniego dysponowania kierownikiem. 

3) Jeżeli w odpowiedzi wykonawca wyjaśni, że się pomylił, określając sposób dysponowania, jako pośredni, ponieważ zatrudnia kierownika na umowę zlecenie, bądź inną formę współpracy w zakresie realizacji zadania, wyjaśnienia należy uznać za rozwiewające wątpliwości.

4) Jeśli natomiast wykonawca wskaże, że zawarł z firmą X umowę, na mocy której pracujący w niej kierownik będzie realizował swoje czynności na rzecz zamawiającego, wtedy mamy do czynienia z ujawnieniem się na tym etapie podmiotu trzeciego, który udostępnia swoje zasoby – co jest niemożliwe na tym etapie. W takiej sytuacji należy wystąpić do wykonawcy do złożenia nowego wykazu osób potwierdzającego spełnianie przez Wykonawcę (bez posługiwania się podmiotem trzecim) warunków udziału w postępowaniu.

PRZEGAPIŁEŚ Święto Zamówień Publiczych – POZAP? Szkoda, że Cię nie było! OBEJRZYJ retransmisję pierwszego dnia! 👇 A następnym razem koniecznie pamiętaj, by świętować z nami! 😉

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj