Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychUMOWY zawarte na CZAS NIEOKREŚLONY, a OGŁOSZENIE o wykonaniu umowy

UMOWY zawarte na CZAS NIEOKREŚLONY, a OGŁOSZENIE o wykonaniu umowy

Czy istnieje obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony?

W przypadku umów zawieranych na czas nieoznaczony nie dochodzi do wykonania umowy rozumianego jako jej finalne zakończenie. Świadczenia objęte taką umową mają bowiem charakter powtarzalny, są wykonywane stale i nieprzerwanie, a termin zaprzestania ich realizacji nie jest określony przez strony tej umowy. W takiej sytuacji, gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego jest wykonywana w sposób ciągły, nie istnieje z góry ustalony moment, w którym zamawiający może uznać taką umowę za wykonaną.

W związku z powyższym, kierując się celowościową wykładnią art. 448 ustawy Pzp (źródło), nakazującą uznawać, że obowiązek zamieszczenia ogłoszenia odnosi się do umów wykonanych, a więc finalnie zakończonych, uzasadniony jest wniosek, że w zakresie umów zawartych na czas nieoznaczony zamawiający nie jest zobligowany do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) takiego ogłoszenia (chyba że dojdzie do odstąpienia od tej umowy lub jej wypowiedzenia).

Powyższe potwierdza treść załącznika nr 7 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2439), który określając zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o wykonaniu umowy, wskazuje na wymóg oznaczenia okresu, na jaki została zawarta przedmiotowa umowa oraz terminu jej wykonania wraz z informacją, czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie. Wymienione okoliczności, jak zostało zaś podkreślone wyżej, są nie do wykazania w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony, z wyjątkiem zakończenia tych umów następującego np. na skutek odstąpienia od nich lub ich wypowiedzenia.

Źródło: TUTAJ.


PRZEGAPIŁEŚ Święto Zamówień Publiczych – POZAP? Szkoda, że Cię nie było! OBEJRZYJ retransmisję pierwszego dnia! 👇 A następnym razem koniecznie pamiętaj, by świętować z nami! 😉

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj