Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Węgiel BEZ przetargu!

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców został uchwalony przez Sejm, a ustawa została skierowana do senatu.

Z uwagi na zaistniałą sytuację na rynku energetycznym w Europie i na świecie, w celu ochrony istotnych interesów bezpieczeństwa państwa oprócz zmian dotyczących waloryzacji wynagrodzenia dla umów na dostawy, usługi i roboty budowlane zawieranych powyżej 6 miesięcy, w ustawie wprowadza się: w art. 49, który „zamraża” stosowanie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25, 872 i 1079), do nabywania przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne im podległe, spółki, spółdzielnie, przedsiębiorstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne utworzone przez te jednostki albo do których te jednostki przystąpiły węgla, brykietu, brykietki i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, koksu i półkoksu, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu na okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Przepis dotyczy towarów objętych pozycją 2701 albo 2704 Nomenklatury Scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382)

Stan na dzień 30.09.2022 – ustawa skierowana przez Senat do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Więcej wiadomości w newsletterze PRZETARGowa.pl. Bądź na bieżąco! 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj