Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

WOLNA RĘKA od wolnej ręki?

Czy dla zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 Pzp (poprzednie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zakończone unieważnieniem z powodu braku ofert) można uwzględnić przy negocjacjach z wybranym wykonawcą możliwość udzielenia mu zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp skoro były one przewidziane w pierwotnym przetargu nieograniczonym?

Stan faktyczny: postępowanie prowadzone w trybie nieograniczonym zakończyło się unieważnieniem z powodu braku ofert. Postępowanie to przewidywało możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp (źródło). Zostało to zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. 

Pytanie: Czy po unieważnieniu zamówienia podstawowego (przetargu nieograniczonego), chcąc skorzystać z możliwości udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 Pzp, można z wybranym do negocjacji wykonawcą w umowie zawrzeć te same reguły co w zamówieniu podstawowym, tj. możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp?

Odpowiedź brzmi NIE – mimo, że mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać, że w treści przepisu art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp nie ma wprost ograniczenia co do trybów, w jakich można zastosować ten przepis. Jest to błędne przekonanie, ponieważ z treści przepisu wyczytamy, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp:

W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

Fragment ten mówi nam, że udzielenie zamówień podobnych do zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy, uwarunkowane jest od faktu zawarcia takiej informacji w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. O ile w początkowym zamówieniu podstawowym ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego taka informacja była zawarta, o tyle w nowym postępowaniu, którym będzie zamówienie z wolnej ręki, spełnienie wymogu zawartego w przepisie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp jest niemożliwe, ponieważ w zamówieniu z wolnej ręki nie mamy do czynienia z ogłoszeniem o zamówieniu. Tryb ten wszczynany jest poprzez skierowanie zaproszenia do negocjacji do wybranego wykonawcy.

Można zatem przyjąć, że możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp jest niejako benefitem za stosowanie procedur otwartych, konkurencyjnych. 


PRZEGAPIŁEŚ Święto Zamówień Publiczych – POZAP? Szkoda, że Cię nie było! OBEJRZYJ retransmisję pierwszego dnia! 👇 A następnym razem koniecznie pamiętaj, by świętować z nami! 😉

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Magdalena Swornowska-Sajniak

    Wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych od strony zamawiającego. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Z Open Nexus związana od 2021 r., wspiera i doradza zarówno zamawiającym jak i wykonawcom w zakresie merytorycznym związanym z procedurą udzielania zamówień publicznych. Członek zespołu projektowego narzędzia asystentOS - systemu wspierającego zamawiających w procesie udzielania zamówień publicznych, począwszy od planowania zamówień.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj