Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAnalizy eksperckiePrawoSejm uchwalił zmiany ws. zamówień bagatelnych

Sejm uchwalił zmiany ws. zamówień bagatelnych

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw, który trafił do Sejmu doczekał się szczęśliwie kolejnego etapu procesu legislacyjnego. Na posiedzeniu w dniu 27 listopada Sejm uchwalił ww. ustawę usuwając tym samym utrzymujące się do samego końca wątpliwości środowiska specjalistów zamówień publicznych oraz bardzo wielu zamawiających dotyczące statusu zamówień bagatelnych.

W głosowaniu nad całością projektu, „za” zagłosowało 279 posłanek i posłów, „przeciw” – 131, a 40 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do prac w Senacie.

Co zmieni się w prawie zamówień publicznych?

Przypomnijmy na wstępie, że projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw przewidywał wprowadzenie zmian w przepisach ustawy z dnia 19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. Data ta oznacza również wprowadzenie pełnej elektronizacji zamówień publicznych w Polsce. 

Celem nowelizacji w obszarze zamówień publicznych było doprecyzowanie wybranych przepisów ustawy w celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, w tym w szczególności dotyczących trybu uproszczonego udzielania zamówień publicznych. Wprowadzenie zmian, jeszcze przed wejściem w życie zmienianej ustawy, było możliwe dzięki długiemu okresowi vacatio legis ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.   

Zamówienia bagatelne wykreślone. Co dalej?

Uczestnicy systemu zamówień publicznych do ostatniej chwili czekali na ostateczne decyzje dotyczące tzw. zamówień bagatelnych. Zwykłem mówić w odniesieniu do tego rodzaju zamówień, że zamówienia bagatele – rodzą niebagatelne problemy. Problematyka ta była przedmiotem webinaru „ABC dobrego regulaminu nastawionego na elektronizację zamówień publicznych”, który odbył się w dniu 19 listopada. Pełny zapis wydarzenia dostępny jest pod linkiem: https://youtu.be/WyCJCIvcoMk 

Dla Naszych Czytelników mamy specjalnie przykładowe regulaminy, które udostępniamy dzięki uprzejmości Pani Magdaleny Kucharskiej:

  1. https://drive.google.com/file/d/1F9Sv9U8_O6Hff0hdiJHy6A3ol6Edvi-m (w wersji roboczej, wraz z pomocnymi notatkami i uwagami)

oraz Mateusza Bartosiewicza:

  1. https://docs.google.com/document/d/1NQLt3EYHGGacUaADt2z8mL-kvtSIWYTB0Fn5lIMveWI oraz
  2. https://docs.google.com/document/d/1I8qLHKLB7V7uMBWKlBxJI_SWfmrK5Z5x1H1-jQ8dO54 

Rola lidera i komunikacji w zamówieniach publicznych

Kolejne zorganizowane przez Nas wydarzenie stało się okazją do tego, by podkreślić rolę lidera w zamówieniach publicznych. Nowa ustawa stwarza wiele możliwości, by na zamówienia publiczne i udzielanie zamówień publicznych spojrzeć z punktu widzenia procesowego, a nie jedynie operacyjnego jak zazwyczaj dotychczas bywało. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera kilka ciekawych rozwiązań, które jeśli będą odpowiednio wykorzystane przez przedstawicieli zamawiających, są w stanie przyczynić się do wzrostu efektywności udzielanych zamówień publicznych. 

Zaliczyć do nich można w szczególności nieznany do tej pory ustawowy obowiązek sporządzania analizy potrzeb i wymagań, czy raportu z realizacji zamówienia. Więcej informacji na temat tych nowych instytucji znajdziecie Państwo w artykułach Pani Pauliny Skórzewskiej dostępnych pod linkami: przetargowa.pl/analiza-potrzeb-i-wymagan-w-nowej-ustawie-prawo-zamowien-publicznych/

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Łukasz Laszczyński

    prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

    View all posts

Popularne w kategorii ludzie

Popularne w kategorii procesy

Wyróżnione w kategorii prawo