Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychANALIZA POTRZEB i wymagań - czy należy UDOSTĘPNIAĆ?

ANALIZA POTRZEB i wymagań – czy należy UDOSTĘPNIAĆ?

Analiza potrzeb i wymagań – udostępnienie informacji publicznej

Udostępnienie – formy: ustawa Pzp i ustawa o dostępie do informacji publicznej

Udostępnienie na podstawie ustawy Pzp – podstawy prawne:

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (źródło) postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, a ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem może mieć miejsce tylko i wyłącznie w przypadkach wynikających z ustawy. 

Zasady udostępniania danych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zawiera art. 74 ust. 1, 2, 4 oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z powyższymi przepisami udostępnieniu podlega protokół z postępowania oraz załączniki do protokołu.

Załącznikami do protokołu zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy Pzp są, oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, dowód przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

Analiza potrzeb i wymagań, opracowana przez zamawiającego zgodnie z treścią art. 83 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych nie stanowi załącznika do protokołu w rozumieniu art. 73 ust. 1 Pzp. Nie podlega zatem regułom udostępniania wskazanym w art. 74 Pzp. 

Zaznaczyć należy, że analiza potrzeb i wymagań może wpisywać się w definicję informacji publicznej. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27.10.2020 r. (sygn. akt I OSK 2266/19), wskazano, że:

Informacją publiczną będą nie tylko dokumenty bezpośrednio zredagowane i technicznie wytworzone przez taki podmiot, ale także te, których podmiot zobowiązany używa do zrealizowania powierzonych prawem zadań. Bez znaczenia jest również i to, w jaki sposób znalazły się one w posiadaniu organu i jakiej sprawy dotyczą. Ważne natomiast jest to, by dokumenty takie służyły realizowaniu zadań publicznych przez dany podmiot i odnosiły się do niego bezpośrednio. Innymi słowy, informacje takie muszą wiązać się ze sferą faktów zaistniałych po stronie podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27.10.2020 r. (sygn. akt I OSK 2266/19)

PRZEGAPIŁEŚ Święto Zamówień Publiczych – POZAP? Szkoda, że Cię nie było! OBEJRZYJ retransmisję pierwszego dnia! 👇 A następnym razem koniecznie pamiętaj, by świętować z nami! 😉

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj