Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychKWOTA przeznaczona na SFINANSOWANIE zamówienia. Co gdy jej NIE PODAM?

KWOTA przeznaczona na SFINANSOWANIE zamówienia. Co gdy jej NIE PODAM?

Co grozi za nie podanie kwoty w ustawowym terminie?

Jakie konsekwencje niesie za sobą niepodanie kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp (źródło) w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp?

Zgodnie z art. 222 ust. 4 p.z.p., zamawiający ma obowiązek najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnić na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ani ustawa Prawo zamówień publicznych, ani ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, nie przewidują sankcji za niezamieszczenie, czy opóźnienie w zamieszczeniu na stronie prowadzonego postępowania informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.  

Jest to uchybienie niepowodujące konieczności unieważnienia postępowania ze względu na wadę, o ile uchybienie to nie ma wpływu na wynik postępowania.

Podanie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia jest wypełnieniem zasady jawności postępowania i równego traktowania wykonawców. To kwota wynikająca aktualnie z budżetu zamawiającego, planu finansowego lub innego dokumentu pełniącego podobne funkcje planistyczne, z którą zapoznają się wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w jednym czasie.

Podanie kwoty ma na celu m.in. wykluczenie ryzyka “manipulowania” wysokością środków przeznaczonych na realizację zamówienia w przypadku, gdy np. zamawiający chciałby nie udzielić zamówienia konkretnemu wykonawcy.

Problem może pojawić się dopiero wówczas, gdy zamawiający nie wskazał kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia i chciałby unieważnić postępowanie na z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W takim przypadku działanie polegające na unieważnieniu postępowania z powodu wyżej wskazanej przesłanki mogłoby stanowić naruszenie, które ma wpływ na wynik postępowania.


Przegapiłeś TYDZIEŃ Z NIUANSAMI PZP? Nic nie szkodzi! Dostęp do nagrań szkoleń i materiałów uzyskasz BEZPŁATNIE pod linkiem 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj