Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychObligatoryjna PODSTAWA WYKLUCZENIA na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 lit...

Obligatoryjna PODSTAWA WYKLUCZENIA na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 lit c)

Przesłanka wykluczenia, okres wykluczenia i podmiotowy środek dowodowy potwierdzający brak podstaw wykluczenia w zakresie:

Obligatoryjnej podstawy wykluczenia na podst .art. 108 ust. 1 pkt 1 lit d)

przesłanka wykluczenia – ust. 1 pkt 1 lit. d  –  wykluczeniu podlega wykonawca będący osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego 

okres wykluczenia – art. 111 pkt 1 i 2 lit. a ustawy Pzp (źródło) – jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie tej podstawy wykluczenia nie upłynął okres 5 lat, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia – z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp (self cleaning)

podmiotowy środek dowodowyInformacja z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzająca, że wykonawca będący osobą fizyczną nie został prawomocnie skazany za przestępstwo określone w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (źródło), sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

W postępowaniu powyżej progów unijnych Zamawiający żąda podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego brak podstaw wykluczenia na podstawie powyższej przesłanki.

W postępowaniu poniżej progów unijnych Zamawiający żąda oświadczenia (wstępnego), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy potwierdzającego brak podstaw wykluczenia na podstawie powyższej przesłanki.

W postępowaniu poniżej progów unijnych Zamawiający może żądać:

podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego brak podstaw wykluczenia na podstawie powyższej przesłanki. 

– zamiast podmiotowego środka dowodowego w postaci dokumentu KRK, żądać oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (wstępnym), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy


Przegapiłeś TYDZIEŃ Z PLANOWANIEM I WNIOSKAMI? Nic nie szkodzi! Dostęp do nagrań szkoleń i materiałów uzyskasz BEZPŁATNIE pod linkiem 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj