Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychSzykowane zmiany PZP - waloryzacja | AKTUALIZACJA 27.10.2022

Szykowane zmiany PZP – waloryzacja | AKTUALIZACJA 27.10.2022

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, został przyjęty przez Sejm, a ustawa skierowana została do Senatu.

Aktualizacja 27.10.2022

W dniu 26 października 2022 r. w Dzienniku Ustaw 2022 R. POZ. 2185 została ogłoszona Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Przepisy ustawy dotyczące zmian w ustawie Pzp wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: kliknij.


Aktualizacja 25.10.2022

W dniu 21 października 2022 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, o czym 24 października poinformowano na stronie internetowej Prezydenta: źródło.

Przepisy ustawy dotyczące zmian w ustawie Pzp wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


Aktualizacja 13.10.2022

7 października 2022 r. Sejm odrzucił senackie poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

10 października 2022 r. Sejm przekazał do podpisu Prezydenta, uchwaloną w dniu 7 października 2022 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Treść ustawy źródło: TUTAJ.

Nie przegap kolejnej aktualizacji! Bądź na bieżąco! 👇


Aktualizacja 10.10.2022

7 października 2022 r. Senat przekazał do Sejmu poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Senacka poprawka nr 10 modyfikuje przepis określający zasady zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego spowodowane istotną zmianą cen materiałów i innych kosztów wykonania zamówienia. Przede wszystkim, inaczej niż art. 48 noweli w brzmieniu przyjętym przez Sejm, propozycja Senatu nie ogranicza się do umów zawartych przed dniem wejścia w życia ustawy. Jak czytamy w uzasadnieniu:

Ograniczenie takie jest nieracjonalne i krzywdzące dla przedsiębiorców, którzy zamierzają zawrzeć umowy o zamówienie publiczne, a co za tym idzie także dla ich pracowników i kontrahentów

Pozostałe poprawki

Pozostałe Senackie poprawki dotyczą:

 • schematu dokonywania zmian umów
  • zmiana dokonywana na wniosek wykonawcy zgłoszony najpóźniej do ostatecznego rozliczenia wykonania umowy
  • zamawiający ma 14 dni na odpowiedź
  • brak zgody zamawiającego nie wyłącza możliwości wykonawcy żądania zmiany umowy przez sąd
 • obowiązku dokonywania zmian bez naruszenia zasady równowagi ekonomicznej stron
 • sposobu obliczania wzrostu wynagrodzenia metodą wskaźnikową, w oparciu o faktyczny wzrost wykonania zamówienia, przy czym zamawiający pokrywa co najmniej połowę wzrostu wysokości wynagrodzenia wykonawcy
 • maksymalnego poziomu zmiany – 50% wartości pierwotnej umowyUstawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców zakłada zmniejszenie barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców w ramach tzw. „Tarczy Prawnej”, a wypracowane rozwiązania mają wpłynąć na przyspieszenie wydawania decyzji i usprawnienie postępowań administracyjnych. 

Uproszczenia dotyczyć będą również zamówień publicznych, a zakres zmian określono w art. 44 ustawy.  Zmiany obejmują zasady waloryzacji umowy, której przedmiotem są już nie tylko roboty budowlane lub usługi, ale również dostawy dla umów zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy. 

Ponadto w art. 48 ustawy przewidziano możliwość dokonywania zmian:

 • wysokości wynagrodzenia wykonawcy,
 • dodaniu postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy – w przypadku umów, które nie zawierają takich postanowień,
 • zmianie postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy,
 • zmian postanowień umowy dotyczących jej wykonania, 

a wszystko w związku z istotną zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i będącej w toku w tym dniu, bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia.

Treść ustawy źródło: TUTAJ. 

Więcej wiadomości w newsletterze PRZETARGowa.pl. Bądź na bieżąco! 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

 • Justyna Jaworska - Pietraszko

  Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj