Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychZgoda na PRZEDŁUŻENIE TERMINU związania ofertą - forma i termin

Zgoda na PRZEDŁUŻENIE TERMINU związania ofertą – forma i termin

Zamawiający zwrócił się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (art. 220 ust. 3 PZP). Zgodę należało złożyć do 31.08.2022. Jeden z Wykonawców (najkorzystniejszy) w dniu 01.09.2022 ( po wyznaczonym przez zamawiającego terminie) za pośrednictwem platformy zakupowej przesłał komunikat, że wyraża zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie określił terminu do kiedy jego oferta jest ważna. Czy zamawiający ma odrzucić ofertę tego wykonawcy (jeśli tak, to jaka podstawa prawna) czy uznać komunikat za poprawny i dokonać wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej?

Celem instytucji związania ofertą jest pozostawanie przez wykonawcę w określonym czasie w tym stanie. W przypadku, gdy wyrażenie zgody przez wykonawcę na przedłużenie terminu związania nastąpiło – mimo, że po wyznaczonym przez zamawiającego czasie – wciąż w terminie pierwotnego związania ofertą, uznać należy, że wykonawca skutecznie przedłużył TZO. Gdy jednak wyrażenie zgody miało miejsce po wyznaczonym terminie przez zamawiającego i jednocześnie po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, następuje przerwanie ciągłości związania ofertą i tym samym oferta kwalifikuje się do odrzucenia. 

W aktualnym stanie prawnym nie występuje już minimalny 3-dniowy termin, w którym zamawiający winien uzyskać oświadczenia wykonawców potwierdzających zgodę na przedłużenie kończącego się terminu związania ofertą. Zatem najbezpieczniejszym rozwiązaniem przy kierowaniu wezwania o wydłużenie TZO jest wyznaczenie przez zamawiającego czasu wystarczającego na sporządzenie oraz przesłanie wymaganego oświadczenia, z zastrzeżeniem, iż czas ten nie powinien być dłuższy aniżeli do terminu, w którym upływa termin związania ofertą.

Jeśli chodzi o brak w treści oświadczenia wykonawcy terminu, na jaki przedłuża TZO, wszystko zależy od sposobu sformułowania wniosku o przedłużenie TZO przez zamawiającego. Jeśli w treści wezwania jasno sprecyzowano wniosek o przedłużenie TZO o określony okres, a wykonawca w swojej odpowiedzi to potwierdza, uznać należy taką odpowiedź za prawidłową.

Pamiętaj, że terminy prosto i szybko obliczysz z osobistym asystentem postępowańasystentOS.pl 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

    View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj