Podpis osobisty i zaufany – pigułka wiedzy

Wraz z wprowadzeniem w życie Nowej Ustawy Pzp, dopuszczone zostają nowe rodzaje podpisów elektronicznych. W przetargu krajowym dozwolone będą 3 rodzaje podpisów elektronicznych: podpis kwalifikowany elektroniczny, podpis osobisty i podpis zaufany. W przetargu unijnym tylko podpis kwalifikowany elektroniczny. Więcej na temat podpisu kwalifikowanego w Pigułce wiedzy dot. podpisów kwalifikowanych

Podstawowe informacje i odpowiedzi na pytania:

Czy mogę podpisać różnymi rodzajami podpisu elektronicznego jeden plik?

TAK, ALE zalecamy podpisywać jednym rodzajem podpisu. Jeśli decydujemy się na podpis zaufany, to wszystkie osoby, które powinny podpisać plik, powinny skorzystać z własnego podpisu zaufanego. (Dlaczego? Ponieważ nie każdy program do weryfikacji podpisów jest w stanie prawidłowo zweryfikować plik podpisany różnymi rodzajami podpisu. Więcej informacji w Tabelce nr. 1)

Co gdy podpiszę jeden plik różnymi rodzajami podpisu? Czy kolejność ma znaczenie?

Podczas podpisywania, nie ma znaczenia. Podczas weryfikacji znaczenie mają użyte rodzaje podpisów. Jeśli plik podpiszemy podpisem osobistym i kwalifikowanym (+ewentualnie podpisem zaufanym), niektóre z weryfikatorów podpisów nie zweryfikują danego pliku. Inne z kolei (SecureDoc i weryfikacjapodpisu.pl) pokazują NIEPRAWIDŁOWY wynik weryfikacji. W raporcie po weryfikacji przeczytamy, że podpis kwalifikowany jest według narzędzia podpisem osobistym (niekwalifikowanym). Jest to błąd. Więcej informacji w Tabelce nr. 1)

Czy każdy powinien umieć weryfikować podpisy?

TAK. Czynnością Zamawiającego jest prawidłowa weryfikacja podpisów, jako czynność przy badaniu ofert. Natomiast, jako podmiot profesjonalny, ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca musi dochować staranności przy prawidłowym podpisaniu plików. 

Pamiętać należy o tym, że nieprawidłowo złożony podpis na ofercie jest podstawą do odrzucenia oferty w postępowaniu.

Czy jest kwalifikowany znacznik czasu w podpisach osobistych lub zaufanych?

NIE.  

Jakie są formaty podpisów osobistych i zaufanych? Czy jest PAdES i XAdES?

TAK, pliki można podpisać podpisem osobistym i zaufanym w formacie PAdES i XAdES.

Podpis osobisty – definicja

 • w czym/jak podpisujemy: przy pomocy czytnika i aplikacji e-Dowód Podpis elektroniczny lub przy pomocy aplikacji na telefon eDO App (więcej tu: Jak podpisać pismo przy użyciu e-dowodu? https://www.gov.pl/web/e-dowod )
 • UWAGA, w aplikacji eDO App podpis osobisty podpisuje pliki WYŁĄCZNIE w formacie PDF
 • maksymalna wielkość pliku w aplikacji eDO App: 5 MB
 • w czym weryfikujemy: aplikacją e-Dowód oraz NIEKTÓRYMI aplikacjami do weryfikacji podpisów kwalifikowanych (więcej szczegółów w Tabelce nr. 1)
 • aby nanieść kolejny podpis osobisty w aplikacji e-Dowód Podpis elektroniczny, należy wybrać opcję “Dodaj kolejny podpis” dla plików wcześniej podpisanych
 • UWAGA, jeśli plik został wcześniej podpisany innym podpisem elektronicznym to podpiszemy go podpisem osobistym tylko za pomocą opcji “Dodaj kolejny podpis” w aplikacji e-Dowód lub w aplikacji eDO App “Podpisz dokument” (gdy w aplikacji e-Dowód wybiorę opcję “Podpisz plik”, nie będę w stanie podpisać w ten sposób wcześniej podpisanego pliku)
 • dobra rada: jeśli nie działa czytnik podpisu osobistego – trzeba zainstalować lub zaktualizować odpowiednie dla aplikacji sterowniki
 • czy aplikacją eDO App da się weryfikować? – NIE, to aplikacja do podpisywania
 • UWAGA, aplikacja e-Dowód zajmuje dużo miejsca, potrzebujemy ok. 500 MB wolnego miejsca na instalację
 • algorytm podpisu przy podpisach osobistych to SHA384 (w podpisach kwalifikowanych to SHA-2 i nie rekomendowane SHA-1)
 • ECDSA jako algorytm szyfrowania jest bezpieczniejszy niż RSA występujący w podpisie kwalifikowanym i zaufanym

Podpis zaufany – definicja

 • inaczej Profil Zaufany – ePuap
 • w czym/jak/gdzie podpisujemy: plik można podpisać na stronie: https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
 • w czym weryfikujemy: na stronie gov.pl (https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER), aplikacją e-Dowód oraz NIEKTÓRYMI aplikacjami do weryfikacji podpisów kwalifikowanych (więcej szczegółów w Tabelce nr. 1)
 • znacznik graficzny podpisu zaufanego nanosi się ZAWSZE w prawym górnym rogu dokumentu; UWAGA, może zasłonić część pliku!
 • jeśli plik podpisany podpisem zaufanym podpiszemy podpisem zaufanym ponownie (innej osoby), będzie widoczny TYLKO znacznik graficzny pierwszego podpisu
 • w weryfikatorze gov.pl (https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER) wynik weryfikacji pokazuje wszystkie podpisy zaufane, natomiast w weryfikatorze e-Dowód pokazuje ilość podpisów i prawidłowość, ale nie ma danych kto podpisał
 • XAdES zaufany odczytujemy na gov.pl (https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER)
 • UWAGA, maksymalny rozmiar pliku to 10 MB
 • można podpisywać lub weryfikować TYLKO 1 plik
 • podpis zaufany jest wydawany na okres 10 lat

Podsumowanie

(UWAGA! Pigułka wiedzy jest w trakcie aktualizacji. Informacje widoczne w Pigułce w Tabelce nr 1 dotyczą tylko i wyłącznie podpisów w formacie PAdES. Pigułka będzie zaktualizowana na dniach. Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniach z podpisów elektronicznych)

Tabelka nr 1 (podpisy formatu PAdES)

Szukasz więcej wiedzy na temat podpisów kwalifikowanych?

Sprawdź nasze najbliższe warsztaty tutaj 👇👇

New call-to-action

 • trener w firmie Open Nexus. W swojej codziennej pracy zajmuję się szkoleniami z elektronizacji Zamówień Publicznych oraz Platformy Zakupowej

To Cię może zainteresować

PRZETARGowapl Zamówienia publiczne

New call-to-action

Najpopularniejsze

Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. z art. 117 ust....

Wzór do pobrania tutaj. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Zasada ta obowiązywała na gruncie poprzedniej ustawy Prawo zamówień publicznych, ma również...

Konsorcjum w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Zasada ta obowiązywała na gruncie poprzedniej ustawy Prawo zamówień publicznych, ma również swoje zastosowanie w...

Aktualizacja – Nowe PZP w pytaniach i odpowiedziach

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych można zapoznać się ze stale rosnącą  bazą wiedzy dotyczącej aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo...

PRZETARGowa pl - Czasopismo Prawo Zamówień Publicznych