Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach w roku 2020

Sprawozdanie za 2020 r. należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2021 r. (włącznie), jedynie drogą elektroniczną (inne formy nie są akceptowane) za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego UZP – link tutaj.

Wypełnienie formularza krok po kroku:

  • logowanie do systemu BZP wprowadzając identyfikator użytkownika (login-BZP) oraz hasło,
  • wybrać opcję dotyczącą rocznego sprawozdania (w górnej części strony, zakładka Sprawozdania),
  • wypełnić formularz sprawozdania zaznaczając właściwe opcje i wypełniając odpowiednie pola,
  • przejść do ostatniej strony formularza i wybrać opcję „Przesłanie”

Potwierdzeniem wpłynięcia dokumentu do Urzędu Zamówień Publicznych stanowi pojawienie się na stronie oraz w formularzu sprawozdania informacji z numerem referencyjnym oraz datą, wygenerowanymi przez System.

Zamawiający może w każdej chwili przerwać wpisywanie danych do sprawozdania. Takie sprawozdanie przechowywane jest w Systemie w Przerwanej sesji. Aby kontynuować wprowadzanie danych do sprawozdania, po zalogowaniu się do Systemu do przesyłania rocznych sprawozdań należy wybrać opcję „Przerwane sesje”.

PYTANIA i ODPOWIEDZI dotyczące zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach tutaj.

  • Avatar

    Społeczność Praktyków Zamówień Publicznych. Pokazujemy elektronizację przetargów krok po kroku. Prezentujemy narzędzia, skuteczne techniki i rozwiązania, które z powodzeniem można wdrożyć w każdej jednostce.

To cię może zainteresować