Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAnalizy eksperckieProcesyEfektywność procesu zakupowego w nowej odsłonie

Efektywność procesu zakupowego w nowej odsłonie

Do wejścia w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych zostało już tylko kilka dni. Czeka Nas zupełnie nowa, formalna, zakupowa rzeczywistość. Polecam nagranie rozmowy, którą przeprowadziłem z radcą prawnym Jackiem Liputem na temat nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem Naszej szczególnej uwagi były te instytucje, które są w stanie przyczynić się do zwiększenia efektywności procesu zakupowego w zamówieniach publicznych. 

https://youtu.be/TkIVeiFw0y0

Nowe Prawo zamówień publicznych

Co mamy za sobą?

Po pierwsze ustawę, która obowiązywała przez ponad szesnaście lat. Uchwaloną w zupełnie odmiennej rzeczywistości prawnej i gospodarczej.  Wielokrotnie nowelizowaną. Procesy tych licznych zmian doprowadziły do utraty spójności tej regulacji i utrudniły znacznie proces jej stosowania. Na powyższe nałożyła się niejednolita linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej w odniesieniu do niektórych ustawowych instytucji.

To wszystko stanowiło praktyczne bariery wejścia zarówno dla osób poznających zamówieniową rzeczywistość po stronie zamawiających, jak i samych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.   

Co przed Nami?

Myślę, że przede wszystkim ogrom pracy związanej z praktycznym przyswojeniem nowych regulacji, sporo wątpliwości interpretacyjnych, dodatkowo pełna elektronizacja towarzysząca wejściu życie nowych regulacji. To wszystko bardzo często w rzeczywistości nadmiaru obowiązków związanych przecież nie tylko z zamówieniami publicznymi. Dla wielu z Nas to jednak już niestety taka zamówieniowa, trudna rzeczywistość.    

Co dalej?

Według mnie nadzieja, że nowa ustawa Prawo zamówień publicznych pozwoli uwolnić nowe spojrzenie na procesy zakupowe. Być może już teraz, albo  w trakcie jej stosowania zauważymy jeszcze więcej mankamentów tej regulacji.

Warto w tym miejscu wskazać na słowa Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Pana Huberta Nowaka, który wskazał w wywiadzie udzielonym Naszemu serwisowi, że „kształt regulacji dotyczących zamówień publicznych nie jest zamknięty” (https://przetargowa.pl/podsumowanie-roku-odpowiada-hubert-nowak-prezes-uzp/).

Największe nadzieje

Efektywność zamówień publicznych

Pamiętajmy o tym, że warto spojrzeć na zamówienia publiczne w oderwaniu od dotychczasowych schematów, słowem odejść od myślenia o udzieleniu przetargów na rzecz spojrzenia procesowego. Zamawiający zobowiązani do stosowania prawa zamówień publicznych, za pośrednictwem reguł opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych zaspokajają swoje potrzeby zakupowe. Z uwagi jednak na specyficznie skonstruowany katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych beneficjentami ww. procesów jesteśmy my wszyscy.  

Edukacja

No właśnie. To rzecz kluczowa. Nie chodzi mi tutaj jednak tylko i wyłącznie o edukację rozumianą, jako proces poznawania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. To oczywiście rzecz ważna dla prawidłowego poruszania się w świecie zamówień publicznych od 1 stycznia 2021r., ale co najważniejsze o zwiększanie świadomości, do czego służą tak faktycznie regulacje w obszarze zamówień publicznych. Funkcja zakupowa powinna być kluczowa nie tylko w świecie tzw. zakupów w biznesie, ale przede wszystkim w zamówieniach publicznych, w sektorze publicznym.

Nowe ustawowe regulacje, jak chociażby analiza potrzeb i wymagań (link), czy raport z realizacji zamówienia (link) mogą tylko martwymi zapisami, jeśli nie zrozumiemy do końca  ich prawdziwego celu stosowania i wartości dla całego procesu zakupowego w zamówieniach publicznych.     

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Łukasz Laszczyński

    prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

    View all posts

Popularne w kategorii prawo

Popularne w kategorii ludzie

Wyróżnione w kategorii procesy