Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAnalizy eksperckieProcesyPRZETARG NIEOGRANICZONY - jak przeprowadzić postępowanie? Instrukcja w 5 KROKACH!

PRZETARG NIEOGRANICZONY – jak przeprowadzić postępowanie? Instrukcja w 5 KROKACH!

Przetarg nieograniczony krok po kroku. Kolejność działań, jakie musisz wykonać, żeby przeprowadzić postępowanie od A do Z.

Schemat, który przedstawimy, można odnieść do dostaw, usług, robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego. Będziemy mówić o zamówieniach klasycznych, których wartość przekracza progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp (źródło). 

Wysokości progów uzależnione są od rodzaju zamawiającego, o czym przeczytacie więcej w artykule na pod linkiem: KLIKNIJ.

I Przygotowanie postępowania

 1. Przygotowanie dokumentacji:
 • opis przedmiotu zamówienia (merytoryczni)
 • szacowanie wartości zamówienia
 • analiza potrzeb i wymagań
 1. Wniosek o wszczęcie
 2. Powołanie komisji przetargowej – obligatoryjnie
 3. SWZ + załączniki, w tym oświadczenia, formularz ofertowy, projektowane postanowienia umowne
 4. JEDZ

WIĘCEJ o TED i JEDZ dowiesz się ze szkoleń na platformie edukacyjnej dla Zamówień Publicznych – przetargOS! 👇


II Wszczęcie (upublicznienie) i przebieg postępowania przed otwarciem

Dwa kierunki działania do wyboru:

OPCJA nr 1 – ogłoszenie przygotowujemy i przesyłamy za pośrednictwem E-ZAMÓWIENIA – ogłoszenie postępowania

6. Ogłoszenie o zamówieniu – OBOWIĄZKOWE

 • rejestracja konta zamawiającego – wymagana
 • nadanie uprawnień w ramach konta
 • rejestracja postępowania
 • przygotowanie ogłoszenia na odpowiednim formularzu zgodnym z trybem postępowania
 • przesłanie ogłoszenia do publikacji w DUUE na e-Zamówieniach

Dokumenty postępowania zamieszczamy na stronie prowadzonego postępowania od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE.

OPCJA nr 2 – E-ZAMÓWIENIA + TED

 • rejestracja postępowania na e-Zamówieniach (nieważny moment)
 • przygotowanie ogłoszenia na odpowiednim formularzu zgodnym z trybem postępowania w TED
 • przesłanie ogłoszenia do publikacji w DUUE w TED

Ogłoszenie opublikowane będzie widoczne na koncie TED.

Każde ogłoszenie unijne zamieszczamy na stronie prowadzonego postępowania. Zobacz stronę prowadzonego na platformie Open Nexus: przeczytaj artykuł TU.

7. Zamieszczenie SWZ i ogłoszenia na stronie prowadzonego postępowania. 

8. Odpowiadamy na pytania do SWZ, mamy możliwość zmian w dokumentach jeśli jest taka potrzeba.

A jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda proces publikacji przetargu na platformazakupowa.pl, obejrzyj odcinek na naszym kanale YouTube PRZETARGowa! 👇

9. Od etapu ogłoszenia postępowania wykonawca ma 10 dni na złożenie odwołania do KIO

10. Można unieważnić przed otwarciem 256 bez konsekwencji ani przesłanek (dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione).

III Otwarcie, badanie i ocena ofert

11. Otwarcie ofert

12. Informacja o złożonych ofertach na stronę prowadzonego postępowania.

13. Informacja do Prezesa UZP o złożonych ofertach – jeśli nie dokonaliśmy rejestracji na e-zamówieniach, to robimy to teraz.

14. Badanie ofert tj.: omyłki, RNC, podpisy, część merytoryczna. Badanie, czy nie zachodzą przesłanki odrzucenia – lista ściśle określonych przypadków w ustawie art. 226 (źródło). Na tym etapie dokonujemy klasyfikacji, które oferty podlegają odrzuceniu, a które są ważne, ale nie dokonujemy faktycznego odrzucenia.

15. Ranking ofert – przyznajemy punkty wg przyjętych kryteriów oceny ofert – nie bierzemy pod uwagę ofert podlegających odrzuceniu. 

16. Oferty dodatkowe (może się zdarzyć – postępujemy wg zasad).

17. Wzywamy do złożenia dokumentów wykonawcę najwyżej ocenionego – pierwszego w rankingu.

18. Badamy dokumenty złożone przez wezwanego wykonawcę. Jeśli występują braki lub błędy w dokumentach, wzywamy do uzupełnienia.

IV Rozstrzygnięcie postępowania

19. Zamieszczamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ofertach, które zostały odrzucone. Zakres informacji określony w ustawie.

V Umowa (zawarcie i realizacja)

20. Podpisujemy umowę – termin min. 10 dni jeśli więcej niż 1 oferta, gdy 1 oferta – można od razu.

21. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 30 dni od zawarcia umowy E-ZAMÓWIENIA LUB TED.

22. Sporządzamy protokół końcowy postępowania – odzwierciedla przebieg całego postępowania.

23. Ogłoszenie o zmianach umowy – jeśli zajdzie taka konieczność. E-ZAMÓWIENIA LUB TED.

24. Ogłoszenie o wykonaniu umowy na E-ZAMÓWIENIACH.


ZOBACZ, jak publikuje się PRZETARGI na platformazakupowa.pl 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Authors

 • Justyna Jaworska - Pietraszko

  Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  View all posts
 • Magdalena Swornowska-Sajniak

  Wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych od strony zamawiającego. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Z Open Nexus związana od 2021 r., wspiera i doradza zarówno zamawiającym jak i wykonawcom w zakresie merytorycznym związanym z procedurą udzielania zamówień publicznych. Członek zespołu projektowego narzędzia asystentOS - systemu wspierającego zamawiających w procesie udzielania zamówień publicznych, począwszy od planowania zamówień.

  View all posts

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne w kategorii prawo

Popularne w kategorii ludzie

Wyróżnione w kategorii procesy