Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAnalizy eksperckieProcesyPRZETARG NIEOGRANICZONY - jak przeprowadzić postępowanie? Instrukcja w 5 KROKACH!

PRZETARG NIEOGRANICZONY – jak przeprowadzić postępowanie? Instrukcja w 5 KROKACH!

Przetarg nieograniczony krok po kroku. Kolejność działań, jakie musisz wykonać, żeby przeprowadzić postępowanie od A do Z.

Schemat, który przedstawimy, można odnieść do dostaw, usług, robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego. Będziemy mówić o zamówieniach klasycznych, których wartość przekracza progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp (źródło). 

Wysokości progów uzależnione są od rodzaju zamawiającego, o czym przeczytacie więcej w artykule na pod linkiem: KLIKNIJ.

I Przygotowanie postępowania

 1. Przygotowanie dokumentacji:
 • opis przedmiotu zamówienia (merytoryczni)
 • szacowanie wartości zamówienia
 • analiza potrzeb i wymagań
 1. Wniosek o wszczęcie
 2. Powołanie komisji przetargowej – obligatoryjnie
 3. SWZ + załączniki, w tym oświadczenia, formularz ofertowy, projektowane postanowienia umowne
 4. JEDZ

WIĘCEJ o TED i JEDZ dowiesz się ze szkoleń na platformie edukacyjnej dla Zamówień Publicznych – przetargOS! 👇


II Wszczęcie (upublicznienie) i przebieg postępowania przed otwarciem

Dwa kierunki działania do wyboru:

OPCJA nr 1 – ogłoszenie przygotowujemy i przesyłamy za pośrednictwem E-ZAMÓWIENIA – ogłoszenie postępowania

6. Ogłoszenie o zamówieniu – OBOWIĄZKOWE

 • rejestracja konta zamawiającego – wymagana
 • nadanie uprawnień w ramach konta
 • rejestracja postępowania
 • przygotowanie ogłoszenia na odpowiednim formularzu zgodnym z trybem postępowania
 • przesłanie ogłoszenia do publikacji w DUUE na e-Zamówieniach

Dokumenty postępowania zamieszczamy na stronie prowadzonego postępowania od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE.

OPCJA nr 2 – E-ZAMÓWIENIA + TED

 • rejestracja postępowania na e-Zamówieniach (nieważny moment)
 • przygotowanie ogłoszenia na odpowiednim formularzu zgodnym z trybem postępowania w TED
 • przesłanie ogłoszenia do publikacji w DUUE w TED

Ogłoszenie opublikowane będzie widoczne na koncie TED.

Każde ogłoszenie unijne zamieszczamy na stronie prowadzonego postępowania. Zobacz stronę prowadzonego na platformie Open Nexus: przeczytaj artykuł TU.

7. Zamieszczenie SWZ i ogłoszenia na stronie prowadzonego postępowania. 

8. Odpowiadamy na pytania do SWZ, mamy możliwość zmian w dokumentach jeśli jest taka potrzeba.

A jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda proces publikacji przetargu na platformazakupowa.pl, obejrzyj odcinek na naszym kanale YouTube PRZETARGowa! 👇

9. Od etapu ogłoszenia postępowania wykonawca ma 10 dni na złożenie odwołania do KIO

10. Można unieważnić przed otwarciem 256 bez konsekwencji ani przesłanek (dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione).

III Otwarcie, badanie i ocena ofert

11. Otwarcie ofert

12. Informacja o złożonych ofertach na stronę prowadzonego postępowania.

13. Informacja do Prezesa UZP o złożonych ofertach – jeśli nie dokonaliśmy rejestracji na e-zamówieniach, to robimy to teraz.

14. Badanie ofert tj.: omyłki, RNC, podpisy, część merytoryczna. Badanie, czy nie zachodzą przesłanki odrzucenia – lista ściśle określonych przypadków w ustawie art. 226 (źródło). Na tym etapie dokonujemy klasyfikacji, które oferty podlegają odrzuceniu, a które są ważne, ale nie dokonujemy faktycznego odrzucenia.

15. Ranking ofert – przyznajemy punkty wg przyjętych kryteriów oceny ofert – nie bierzemy pod uwagę ofert podlegających odrzuceniu. 

16. Oferty dodatkowe (może się zdarzyć – postępujemy wg zasad).

17. Wzywamy do złożenia dokumentów wykonawcę najwyżej ocenionego – pierwszego w rankingu.

18. Badamy dokumenty złożone przez wezwanego wykonawcę. Jeśli występują braki lub błędy w dokumentach, wzywamy do uzupełnienia.

IV Rozstrzygnięcie postępowania

19. Zamieszczamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ofertach, które zostały odrzucone. Zakres informacji określony w ustawie.

V Umowa (zawarcie i realizacja)

20. Podpisujemy umowę – termin min. 10 dni jeśli więcej niż 1 oferta, gdy 1 oferta – można od razu.

21. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 30 dni od zawarcia umowy E-ZAMÓWIENIA LUB TED.

22. Sporządzamy protokół końcowy postępowania – odzwierciedla przebieg całego postępowania.

23. Ogłoszenie o zmianach umowy – jeśli zajdzie taka konieczność. E-ZAMÓWIENIA LUB TED.

24. Ogłoszenie o wykonaniu umowy na E-ZAMÓWIENIACH.


ZOBACZ, jak publikuje się PRZETARGI na platformazakupowa.pl 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Authors

 • Justyna Jaworska - Pietraszko

  Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 • Magdalena Swornowska-Sajniak

  Wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych od strony zamawiającego. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Z Open Nexus związana od 2021 r., wspiera i doradza zarówno zamawiającym jak i wykonawcom w zakresie merytorycznym związanym z procedurą udzielania zamówień publicznych. Członek zespołu projektowego narzędzia asystentOS - systemu wspierającego zamawiających w procesie udzielania zamówień publicznych, począwszy od planowania zamówień.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!

Popularne w kategorii prawo

Popularne w kategorii ludzie

Wyróżnione w kategorii procesy