Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAnalizy eksperckieProcesyUNIEWAŻNIENIE postępowania, a BRAK środków

UNIEWAŻNIENIE postępowania, a BRAK środków

Co może zrobić Zamawiający?

Unieważnienie postępowania w przypadku braku środków finansowych i związany z tym problem:

Czy Zamawiający musi przed unieważnieniem postępowania dokonać czynności badania i oceny ofert, czy może unieważnić postępowanie od razu?

Odpowiedź brzmi: to zależy. A od czego, dowiesz się w tym artykule!

Przesłanki unieważnienia postępowania

Unieważnienie postępowania z uwagi na brak środków. Jedna z kilku przesłanek unieważnienia postępowania:

Art. 255 pkt 3 (źródło):

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

A zatem mam dwie możliwości:

  1. Unieważnić postępowanie lub zwiększyć kwotę i dokonać wyboru. 

Decyzja o zwiększeniu kwoty jest oparta na swobodnym uznaniu zamawiającego. Wyrażenie „może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty” należy interpretować jako uprawnienie zamawiającego. To do jego decyzji należy kwestia możliwości zwiększenia środków finansowych na dany cel.

  1. Dzisiaj rozpatrujemy przypadek unieważnienia, ale pod kątem tego czy możemy unieważnić postępowanie bez badania i oceny ofert, czy jednak musimy dokonać tych czynności i ich następstwie dopiero unieważnić postępowanie.

Dowiedz się WIĘCEJ! Obejrzyj odcinek UNIEWAŻNIENIE a brak środków. Co może zrobić zamawiający? SPRAWDŹ na naszym kanale YouTube PRZETARGowa 👇


Trzy przypadki unieważnienia

Przeanalizujmy trzy scenariusze:

Przypadek 1)

Do postępowania wpływają 3 oferty. Żadna z nich nie mieści się w budżecie przeznaczonym na realizację zamówienia.

W przypadku gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważnia się bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji ceny lub koszty określone we wszystkich złożonych ofertach nie mieszczą się w limicie ustalonym przez zamawiającego. Hołdując racjonalności, przesłanka ta zakłada unieważnienie postępowania bez konieczności badania i oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, w sytuacji gdy od początku wiadomo, że cena żadnej oferty nie zmieści się w ustalonym limicie, a zamawiający tego limitu nie zmieni.

Sformułowanie przepisu „zamawiający unieważnia” prowadzi do wniosku, że ustawowy przymus unieważnienia postępowania zachodzi od razu, gdy tylko okaże się, że zachodzi jedna z dwóch alternatywnych przesłanek, a zamawiający nie może lub nie chce zwiększyć kwoty pokrycia finansowego. 

Potwierdzeniem powyższego jest również przepis art. 128 ust. 1 p.z.p. (źródło), mówiący o tym, że zamawiający nie dokonuje poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie czynności  oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu, które są niekompletne lub zawierają błędy, gdy materializują się przypadki unieważnienia postępowania. 

W sytuacji, gdy zamawiający nie ma środków na sfinansowanie zamówienia, wzywanie wykonawców do złożenia złożonych dokumentów, bądź do ich uzupełniania mija się z celem, jakim jest udzielenie zamówienia.


ZOBACZ, jak publikuje się PRZETARGI na platformazakupowa.pl 👇


Przypadek 2)

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Oferta z najniższą ceną mieszcząca się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podlega odrzuceniu z postępowania. Pozostałe 2 oferty niepodlegające odrzuceniu przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W takiej sytuacji ceny lub koszty określone we wszystkich złożonych ofertach nie mieszczą się w limicie ustalonym przez zamawiającego. Hołdując racjonalności, przesłanka ta zakłada unieważnienie postępowania bez konieczności badania i oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, w sytuacji gdy od początku wiadomo, że cena żadnej oferty nie zmieści się w ustalonym limicie, a zamawiający tego limitu nie zmieni.

Przypadek 3)

Oferta najkorzystniejsza w rankingu nie mieści się w kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, a dwie pozostałe mieszczą się, ale uplasowały się na 2 i 3 miejscu.

Postępowanie unieważnia się, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W tym wypadku czynność unieważnienia następuje dopiero po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. W takim wypadku musi najpierw dojść do wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Dlaczego? Może okazać się, że po badaniu oferty najkorzystniejszej, ale przekraczającej budżet, oferta ta będzie podlegała odrzuceniu, bo np. wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Wtedy oferta taka będzie podlegała odrzuceniu, a zamawiający będzie miał możliwość badania kolejnej oferty mieszczącej się w budżecie. Dlatego musi dokonać czynności względem oferty najwyżej ocenionej, mimo że oferta ta nie mieści się w kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. 

WIĘCEJ o unieważnieniu postępowania dowiesz się ze szkoleń na platformie edukacyjnej dla Zamówień Publicznych – przetargOS! 👇

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Authors

  • Justyna Jaworska - Pietraszko

    Redaktor Naczelna czasopisma PRZETARGowa.pl Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w przygotowywaniu, prowadzeniu oraz koordynacji i nadzorze procesu zakupowego w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji rządowej, sektorze samorządowym oraz służbie zdrowia. Trener na wielu szkoleniach otwartych i zamkniętych, doradca zamawiających i wykonawców w zakresie postępowań, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wykładowca studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  • Magdalena Swornowska-Sajniak

    Wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych od strony zamawiającego. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Z Open Nexus związana od 2021 r., wspiera i doradza zarówno zamawiającym jak i wykonawcom w zakresie merytorycznym związanym z procedurą udzielania zamówień publicznych. Członek zespołu projektowego narzędzia asystentOS - systemu wspierającego zamawiających w procesie udzielania zamówień publicznych, począwszy od planowania zamówień.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne w kategorii prawo

Popularne w kategorii ludzie

Wyróżnione w kategorii procesy