Wszystkie artykuły

Wskazówki dla zamawiających publicznych do opracowania analizy potrzeb i...

Jak czytamy na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: Rada Zamówień Publicznych, doceniając wagę analizy potrzeb i wymagań, o której mowa w...

Zamówienia publiczne na innowacje – opracowanie od UZP

Urząd Zamówień Publicznych przygotował publikację poświęconą zamówieniom publicznym na innowacje. Publikacja przygotowana przez Urząd zawiera szczegółowy opis kilku projektów...

Kolejne funkcjonalności Platformy e-Zamówienia oddane do użytku

W dniu 18.01.2021r. dzisiaj oddane do użytku zostały następujące funkcjonalności Platformy e-Zamówienia: Ogłoszenie o wynikach konkursu;Ogłoszenie o zmianie umowy;Ogłoszenie o...

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach w roku 2020

Sprawozdanie za 2020 r. należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2021 r. (włącznie), jedynie drogą elektroniczną (inne formy nie są akceptowane) za...

Dz.U.2020.2439 z dnia 2020.12.31 Ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Zamówień...

Ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Dz.U.2020.2439 z dnia 2020.12.31 Status: Akt obowiązujący  Wersja od: 31 grudnia 2020r.  Wejście w życie: 1 stycznia 2021...

M.P.2021.5 z dnia 2021.01.07 Wykaz aktów prawnych wdrażających przepisy...

M.P.2021.5 z dnia 2021.01.07 Status: Akt obowiązujący  Wersja od: 7 stycznia 2021r.  Wejście w życie: 7 stycznia 2021 r. OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia...

M.P.2021.11 z dnia 2021.01.11 Aktualne progi unijne 2021r.

Aktualne progi unijne, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średni kurs złotego w...

Dz.U.2020.2415 z dnia 2020.12.30 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne...

Dz.U.2020.2415 z dnia 2020.12.30 Status: Akt obowiązujący  Wersja od: 30 grudnia 2020r.  Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII...

Dz.U.2020.2434 z dnia 2020.12.31 Protokoły postępowania oraz dokumentacja postępowania...

Protokoły postępowania oraz dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dz.U.2020.2434 z dnia 2020.12.31 Status: Akt obowiązujący  Wersja od: 31 grudnia 2020r.  Wejście w...

Dz.U.2020.2453 z dnia 2020.12.31 | Postępowanie przy rozpoznawaniu odwołań...

Dz.U.2020.2453 z dnia 2020.12.31 Status: Akt obowiązujący  Wersja od: 31 grudnia 2020r.  Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30...