Wszystkie artykuły

Projekt “Cyfrowa Gmina” – zdobądź dofinansowanie

Rządowy projekt “Cyfrowa Gmina” ogłoszony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest adresowany do instytucji samorządowych. Celem konkursu jest wsparcie...

Czy wykonawca może wykorzystać w postępowaniu osobę, która przygotowała...

Przedmiotem niedawnego orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturze KIO 2278/21 było rozstrzygnięcie zagadnienia, czy wykonawca zadania realizowanego w formule...

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Poprawny opis przedmiotu zamówienia jest niezbędny do właściwego oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, a następnie wyboru trybu postępowania i odpowiedniej...

Zamówienia publiczne w Polsce w 2020 r. Komentarz Rzecznika...

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2020 r. Komentarz Rzecznika Prasowego UZP Rok 2020  był ...