Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAnalizy eksperckieProcesyXML – informacja do prezesa UZP o złożonych ofertach. Co powinieneś wiedzieć?

XML – informacja do prezesa UZP o złożonych ofertach. Co powinieneś wiedzieć?

Przedmiotem tego artykułu jest informacja do prezesa UZP, a raczej pytania, które wokół niej wyrosły. Poniżej zebraliśmy najbardziej nurtujące kwestie, udzielając szczegółowych odpowiedzi. Koniecznie więc zostań z nami!

Czym jest informacja do prezesa UZP?

Jest to informacja o złożonych w trakcie postępowania ofertach lub wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, potocznie zwana XML.

Kiedy mówimy o obowiązku w tym zakresie?

Obowiązek przekazywania Prezesowi UZP informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach ma zastosowanie do wszystkich:

 • zamawiających, tj. zamawiających publicznych, zamawiających sektorowych oraz zamawiających subsydiowanych;
 • rodzajów zamówień, tj. zamówień klasycznych, zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa);
 • rodzajów zamówienia, tj. dostaw, usług i robót budowlanych;
 • postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak i postępowań o zawarcie umowy ramowej, poza trybem zamówienia z wolnej ręki, ponieważ w trybie tym nie ma ofert.

Obowiązek przekazania informacji do Prezesa UZP nie jest uzależniony od wartości danego zamówienia. Będzie miał zatem zastosowanie do wszystkich zamówień publicznych, w odniesieniu do których stosuje się przepisy ustawy Pzp.

Jeśli zamawiający prowadzi postępowanie unijne, które ogłasza się na eNotices2, to na e-zamówieniach i tak musi zarejestrować postępowanie. Powinien to zrobić, chociażby po to, aby przesłać tam informację o ofertach/wnioskach złożonych w takim postępowaniu.

Jaki jest termin sporządzenia informacji do prezesa UZP o złożonych ofertach/wnioskach?

Ogólna zasada: informację sporządza się nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych, lub ofert ostatecznych, albo unieważnienia postępowania. Termin ten liczony jest od czynności otwarcia ofert, a nie oceny ofert. Oznacza to, że w informacji podajemy dane o cenach lub kosztach zawartych w ofertach, a nie ceny lub koszty ustalone w następstwie oceny ofert. 

W zależności od trybu postępowania zmieniają się zasady liczenia terminu 7-dniowego:

1) tryb podstawowy wariant I (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) – termin 7 dni liczymy od dnia otwarcia ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, o ile została złożona co najmniej jedna taka oferta. Brak ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu zwalnia zamawiającego z obowiązku przekazania Informacji Prezesowi UZP;

2) tryb podstawowy wariant II (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp) – termin 7 dni liczymy od dnia otwarcia:

 • ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, o ile została złożona co najmniej jedna taka oferta;
 • jeżeli zamawiający zdecydował się na negocjacje i zapraszał do składania ofert dodatkowych – od dnia otwarcia ofert dodatkowych, o ile została złożona co najmniej jedna taka oferta;
W sytuacji, gdy zamawiający zdecyduje się na negocjacje i zaprosi wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, informację do Prezesa UZP co do zasady będzie przekazywał dwukrotnie. Pierwszy raz po otwarciu ofert otrzymanych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Drugi raz po otrzymaniu ofert dodatkowych w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych. Brak ofert czy ofert dodatkowych zwalnia zamawiającego z obowiązku przekazywania Informacji;

3) tryb podstawowy wariant III (art. 275 pkt 3 ustawy Pzp) – termin 7 dni liczymy od dnia otwarcia ofert ostatecznych albo od dnia unieważnienia postępowania, o ile unieważnienie nastąpiło po upływie terminu składania ofert składanych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu i została złożona co najmniej jedna taka oferta. (Wówczas zamawiający przekazuje Informację w zakresie ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.) Mając na uwadze brzmienie art. 291 ust. 2 ustawy Pzp (poufność ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu do dnia otwarcia ofert ostatecznych), zbiorcza Informacja zawierająca dane dotyczące ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oraz ofert ostatecznych będzie przekazywana jednokrotnie. Brak ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu zwalnia zamawiającego z obowiązku przekazywania Informacji Prezesowi UZP.

4) przetarg nieograniczony lub negocjacje bez ogłoszenia — termin 7 dni liczymy od dnia otwarcia ofert, o ile została złożona choć jedna oferta;

5) przetarg ograniczony, dialog konkurencyjny lub sektorowe negocjacje z ogłoszeniem — termin 7 dni liczymy od dnia otwarcia ofert albo od dnia unieważnienia postępowania, o ile unieważnienie nastąpiło przed upływem terminu składania ofert i został złożony co najmniej jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu — tak więc gdy do unieważnienia postępowania dojdzie po złożeniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ale przed złożeniem ofert, zamawiający będzie przekazywał informację jedynie w zakresie złożonych wniosków. Z kolei brak wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zwalnia zamawiającego z obowiązku przekazywania Informacji Prezesowi UZP;

6) negocjacje z ogłoszeniem — informację co do zasady przekazuje się dwukrotnie, a termin 7 dni liczony będzie od dnia otwarcia:

 • ofert wstępnych (Jeżeli została złożona co najmniej jedna oferta wstępna. Wtedy zamawiający przekazuje informację o wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofertach wstępnych.) Albo od dnia unieważnienia postępowania, o ile unieważnienie nastąpiło przed upływem terminu składania ofert wstępnych i został złożony co najmniej jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wówczas zamawiający przekazuje Informację jedynie o wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
 • ofert ostatecznych, o ile została złożona co najmniej jedna oferta ostateczna. Wówczas zamawiający przekazuje Prezesowi UZP Informację, tym razem o złożonych ofertach ostatecznych;
Brak wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zwalnia zamawiającego z obowiązku przekazywania Informacji Prezesowi UZP.

7) negocjacje z ogłoszeniem (na podstawie art. 153 ust. 5 i art. 154 ust. 1 ustawy Pzp) – termin 7 dni liczymy od dnia otwarcia ofert ostatecznych, o ile została złożona co najmniej jedna oferta ostateczna. Brak ofert ostatecznych zwalnia zamawiającego z obowiązku przekazania Informacji Prezesowi UZP;

8) partnerstwo innowacyjne — informację co do zasady przekazuje się dwukrotnie, a termin 7 dni liczony będzie od dnia otwarcia:

 • ofert wstępnych (Jeżeli została złożona co najmniej jedna oferta wstępna. Wówczas zamawiający będzie przekazywał informację o wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofertach wstępnych.) Albo od dnia unieważnienia postępowania. Pod warunkiem że unieważnienie nastąpiło przed upływem terminu składania ofert wstępnych. Następnie został złożony co najmniej jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wtedy zamawiający przekazuje Informację jedynie o wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
 • ofert obejmujących prace badawczo-rozwojowe, składanych po zakończeniu negocjacji, o ile została złożona co najmniej jedna taka oferta. Wówczas zamawiający przekazuje Prezesowi UZP Informację, tym razem o złożonych ofertach obejmujących prace badawczo-rozwojowe.

Brak wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zwalnia zamawiającego z obowiązku przekazywania Informacji Prezesowi UZP.

Wygeneruj XML z informacją do prezesa UZP na openNexus!

openNexus nie wypada z rytmu zmian! Formularz XML — informacja do Prezesa UZP
o ofertach i wnioskach JUŻ DOSTĘPNY na Platformie Zakupowej openNexus!

 • skrócisz czas przygotowania informacji dla Prezesa UZP nawet kilkukrotnie (w zależności od ilości części),
 • nie będziesz musiał wielokrotnie wpisywać tych samych danych Wykonawców,
 • zmieniamy logikę wprowadzania danych z uzupełniania części na uzupełnienie informacji z oferty danego Wykonawcy.

Jeśli Twoja jednostka korzysta już z postępowań przetargowych na Platformie Zakupowej openNexus, powyższe usprawnienia są już dostępne na Twoim koncie!

​​​​Jeśli nie posiadasz postępowań przetargowych, nasi doradcy z chęcią opowiedzą więcej o korzyściach dla Twojej jednostki. Wypełnij formularz na stronie, a skontaktujemy się i odpowiemy na wszystkie pytania: PRZEJDŹ.

Jesteśmy przekonani, że formularz XML stanowi ogromną wartość dla użytkowników PlatformyZakupowej. Dla lepszego zrozumienia całego procesu przygotowaliśmy także 10-minutowe video, które objaśni działanie opisywanych usprawnień. KLIKNIJ TUTAJ, aby obejrzeć.

Webinar specjalnie dla Ciebie!

​​​​​Kolejnym krokiem w naszym rozwoju będzie rozszerzenie formularza XML o kolejne usprawnienia. Dlatego zapraszamy na specjalne wydarzenie, gdzie pokażemy nowości platformy zakupowej openNexus, odpowiemy na Wasze pytania i zbierzemy opinie.

Liczymy się z Waszą opinią! Zapisy na wydarzenie 👇🏼

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

 • Magdalena Swornowska-Sajniak

  Wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych od strony zamawiającego. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Z Open Nexus związana od 2021 r., wspiera i doradza zarówno zamawiającym jak i wykonawcom w zakresie merytorycznym związanym z procedurą udzielania zamówień publicznych. Członek zespołu projektowego narzędzia asystentOS - systemu wspierającego zamawiających w procesie udzielania zamówień publicznych, począwszy od planowania zamówień.

  View all posts

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne w kategorii prawo

Popularne w kategorii ludzie

Wyróżnione w kategorii procesy