Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaNEWSY ze świata zamówień publicznychKonkluzje Rady w sprawie sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego zamówień publicznych...

Konkluzje Rady w sprawie sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego zamówień publicznych w Unii Europejskiej w latach 2011-2021

Ciekawią Cię konkluzje Rady w sprawie sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego? Koniecznie zostań z nami!

3 czerwca 2024 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano konkluzje Rady w sprawie sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania specjalnego nr 28/2023 pt. „Bardziej uczciwa i skuteczna konkurencja w zakresie unijnych zamówień publicznych na roboty budowlane, towary i usługi” (C/2024/3521).

Jak UZP informował 13 grudnia 2023 r., Europejski Trybunał Obrachunkowy 4 grudnia 2023 r. opublikował raport. Podsumowywał on wyniki przeprowadzonej kontroli dotyczącej zamówień publicznych w Unii Europejskiej udzielanych w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Ze sprawozdania ETO wynika, że konkurencja w zamówieniach na dostawy, usługi i roboty budowlane zmniejszyła się w latach 2011-2021. Z kolei główne cele dyrektyw z 2014 r. nie zostały jeszcze osiągnięte. Chodzi dokładnie o: uproszczenie, zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień i strategiczne wykorzystanie zamówień.

konkluzje Rady w sprawie sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Konkluzje Rady w sprawie sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – analiza istniejących ram prawodawczych

W konkluzjach Rada zwraca się do Komisji o niezwłoczne przeprowadzenie pogłębionej analizy istniejących ram prawodawczych dotyczących zamówień publicznych. W tym również dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE). Celem analizy jest ocena konieczności wprowadzenia zmian w trakcie kadencji 2024–2029, biorąc pod uwagę istotne zobowiązania UE związane z osiągnięciem do 2030 r. celów zrównoważonego rozwoju. Rada podkreśla, że oprócz analizy konieczne jest zrozumienie podstawowych przyczyn spadku konkurencji w zamówieniach publicznych.

Współpraca i zbieranie danych

Rada wzywa Komisję i państwa członkowskie do ściślejszej współpracy w celu zidentyfikowania odpowiednich zbiorów danych niezbędnych do przeprowadzenia pogłębionej analizy. Ważne jest także poprawienie jakości i czytelności gromadzonych danych. W konsekwencji przyczyni się to do lepszego zrozumienia problemów związanych z konkurencją w zamówieniach publicznych.

Ogólnounijny strategiczny plan działania

Rada apeluje do Komisji o przyjęcie ogólnounijnego strategicznego planu działania w dziedzinie zamówień publicznych, który uwzględniałby przyszłe kroki na szczeblu UE. W miarę potrzeb plan ten powinien być opracowywany we współpracy z państwami członkowskimi, aby zapewnić spójność i skuteczność podejmowanych działań.

Podsumowując, konkluzje Rady podkreślają konieczność przeprowadzenia pogłębionej analizy obecnych ram prawodawczych. Wyraźna jest też konieczność zidentyfikowania przyczyn spadku konkurencji oraz przyjęcia strategicznego planu działania w dziedzinie zamówień publicznych. Współpraca między Komisją a państwami członkowskimi oraz lepsze gromadzenie i analiza danych będą niezwykle kluczowe. Wszystko to dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju do 2030 r.

Pełen tekst konkluzji dostępny jest na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne w kategorii ludzie

Popularne w kategorii procesy

Wyróżnione w kategorii prawo