Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Dlaczego Open Nexus?

Open Nexus to lider polskiego rynku elektronizacji procesów zakupowych. Jednak nie w liczbie udanych wdrożeń, choć ta robi ogromne wrażenie, czy w funkcjonalnościach oferowanych rozwiązań tkwi siła tego Zespołu. Prawdziwy potencjał tego Zespołu to ludzie, którzy razem z jego Liderem, Grzegorzem, stanowią zespół grający do jednej bramki i do ostatniej minuty. To Lider i Zespół, na których można liczyć w każdej sytuacji. Najlepiej zaś sprawdzają się w sytuacji, gdy w ekstremalnych warunkach trzeba zachować pełen spokój i koncentrację na projekcie.

Czym są zamówienia publiczne?

Myśląc o zamówieniach publicznych możemy zacytować definicję zawartą w treści ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. To oczywiście w żaden sposób nie przybliża Nas do zrozumienia ich istoty. Możemy również przytoczyć dane statystyczne z opracowań Urzędu Zamówień Publicznych na temat wartości rynku zamówień publicznych w Polsce, ilości zamawiających, publikowanych ogłoszeniach, czasie trwania procedury. Jednak również i taki zabieg pozostawi Nas samych wobec danych statystycznych, z których w mniejszym lub większym stopniu można wyinterpretować wnioski na temat trendów i kierunków rozwoju, choć najczęściej jednak bywa tak, że codzienna praktyka pisze inne scenariusze.

Czym dla mnie są zamówienia publiczne?

Dla mnie zamówienia publiczne stanowią zasadniczą formę udziału sektora publicznego w gospodarce. Zamówienia publiczne to nie tylko stale rosnąca wartość podpisanych umów, zrealizowanych kontraktów, oddanych inwestycji, to przede wszystkim narzędzie kształtowania polityki państwa w obszarze społecznym, gospodarczym, a także obszar realizacji najbardziej strategicznych inwestycji z punktu widzenia funkcjonowania całego sektora publicznego. Proces zakupowy oparty o rozwiązania formalne zawarte w prawie zamówień publicznych może być tylko zwykłym wydatkowaniem posiadanych przez zamawiających środków, a więc działaniami czysto operacyjnymi, może też stać się narzędziem doskonale wspierającym zrównoważony rozwój i realizację celów publicznych o znaczeniu strategicznym.

Dla mnie osobiście zamówienia publiczne to dość długi już okres zawodowej działalności, setki godzin spędzonych po stronie zamawiających i wykonawców nad tworzeniem dokumentacji przetargowych, opiniowaniem ich treści, budowaniem struktur zakupowych, wdrażaniem nowych narzędzi, godziny spędzone na salach wykładowych ze studentami, to także satysfakcja z obserwacji wyników codziennej pracy i efektywnie przeprowadzonych postępowań.

Od dziś zamówienia publiczne dla mnie to również projekt “Czasopismo PRZETARGowa.pl”.

 

Łukasz Laszczyński

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Łukasz Laszczyński

    prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor publikacji poświęconych prawu zamówień publicznych - komentarzy praktycznych dla „LEX Zamówienia Publiczne”, książek „Prawo zamówień publicznych. Regulaminy, wzorcowa dokumentacja postępowania, orzecznictwo” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (współautor). Ponad dziesięć lat doświadczenia w systemie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

    View all posts

Popularne w kategorii prawo

Popularne w kategorii procesy

Wyróżnione z kategorii ludzie