Dziennik Internetowy dla Społeczności Zamówień Publicznych

Strona głównaAnalizy eksperckiePrawoHubert Nowak, prezes UZP o II Kongresie PZP online

Hubert Nowak, prezes UZP o II Kongresie PZP online

Szanowni Państwo,

Za nami II Kongres Zamówień Publicznych OnLine, nad którym patronat objął Urząd Zamówień Publicznych. W niezwykle dynamicznej formie, teoretycy oraz praktycy zamówień publicznych dyskutowali o najważniejszych wyzwaniach jakie stoją przed rynkiem zamówień publicznych. Kongres był więc nie tylko okazją do podsumowania tego co wydarzyło się do tej pory, lecz również szansą na szersze spojrzenie w przyszłość i pokazanie kolejnych działań istotnych z punktu widzenia uczestników rynku. 

Jesteśmy w szczególnym momencie. Od 1 stycznia działamy w ramach określonych przez nowe Prawo zamówień publicznych. To czas intensywnej nauki i analizowania praktycznych aspektów nowych przepisów. Jesteśmy w trakcie wdrażania rozwiązań dotyczących elektronicznych zamówień, co również wiąże się z szeregiem wyzwań przed wszystkimi interesariuszami rynku. 

Od dłuższego czasu Urząd zaangażowany jest również w projekty, o powodzeniu których decyduje ścisła współpraca z rynkiem. Dzieje się tak np. w wypadku prac grup roboczych, gdzie przedstawiciele różnych branż dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i spostrzeżeniami, w oparciu o które powstają rekomendacje dostępne dla wszystkich uczestników rynku. Realizacja nawet najmniejszych projektów obszaru zamówień publicznych nie jest możliwa bez stałej współpracy z rynkiem opartej o dialog. Dlatego też inicjatywa Kongresu Zamówień Publicznych online, gdzie istotne miejsce zajmuje dyskusja i wymiana poglądów względem najważniejszych zagadnień z punktu widzenia uczestników rynku, znajduje swoje pełne uzasadnienie i stanowi wartość dodaną dla obserwatorów. 

W tym kontekście niezwykle istotny jest aspekt człowieka w zamówieniach publicznych – temat, który silnie wybrzmiał w trakcie Kongresu. Jako Urząd dostrzegamy to wyzwanie i podejmujemy działania w zakresie profesjonalizacji kadr w zamówieniach publicznych. Cieszymy się, że ten kierunek myślenia jest obecny w dyskusji dotyczącej rynku zamówień publicznych. 

Przed nami niezwykle ciekawy czas. Dalsze postępy w zakresie elektronizacji zamówień publicznych, analiza funkcjonowania nowych przepisów, czy dalsza cyfryzacja procesów budowlanych – każda nowy obszar aktywności wymaga stałej, rzetelnej komunikacji z uczestnikami rynku. Tak jak do tej pory, Urząd dalej będzie angażował się w przedsięwzięcia szerzące wiedzę o zamówieniach publicznych, jak również w inicjatywy, które promują konstruktywną wymianę poglądów i pozwalają na lepsze zrozumienie zamówieniowej rzeczywistości.

Oceń artykuł! Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za Twoją opinie!

Napisz artykuł na przetargowa.pl lub zgłoś dla nas temat! Skontaktuj się z nami! (kliknij tutaj).

Author

  • Hubert Nowak

    radca prawny, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizujący się w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych, środkach unijnych, prawie gospodarczym i handlowym. Od 15 grudnia 2016 r. powołany na stanowisko Wiceprezesa UZP. Od dnia 14 września 2018 r. pełniący obowiązki Prezesa Urzędu. Z dniem 18 grudnia 2018r. powołany na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wcześniej od 2009r. równolegle właściciel Kancelarii Prawnej, członek organów spółek kapitałowych, Prezes firmy konsultingowej w zakresie przygotowania inwestycji infrastrukturalnych oraz współwłaściciel firmy z branży projektowania i nadzorów budowlanych. W swojej ścieżce zawodowej kontrolował, przygotowywał i prowadził postępowania o zamówienia publiczne, dokonywał ich audytów, reprezentował w sprawach odwołań, skarg przed SO oraz prowadził sprawy sądowe w zakresie sporów związanych z realizacją umów o zamówienia publiczne. Reprezentował także beneficjentów środków UE w sprawach korekt przed WSA. Wykładowca akademicki oraz autor zamkniętych szkoleń z zakresu zamówień publicznych. W latach 2005-2007 atestator z listy Prezesa UZP. Współautor publikacji z zakresu zamówień publicznych.

    View all posts

Popularne w kategorii ludzie

Popularne w kategorii procesy

Wyróżnione w kategorii prawo